wykorzystanie wód geotermalnych fot. UMWŚ

Zwiększone dofinansowanie na wykorzystanie wód geotermalnych

Wykorzystanie wód geotermalnych jako źródeł energii cieplnej – taki jest cel projektu realizowanego przy wsparciu środków unijnych przez powiat kazimierski – wskazał Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ). Obradujący w środę, 12 stycznia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o zwiększeniu wartości dofinansowania tego przedsięwzięcia o 1,862 mln zł.

Wykorzystanie wód geotermalnych w ramach projektu powiatu kazimierskiego

Projekt „Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii” realizowany jest przez samorząd powiatu kazimierskiego od 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej podaje UMWŚ. Wykorzystanie wód geotermalnych ma sprawić, że ciepło popłynie do kilku placówek z terenu powiatu kazimierskiego.

Zarząd Województwa podjął decyzje o zwiększeniu wartości unijnego dofinansowania projektu do kwoty 9,862 mln zł.

To bardzo ważne z punktu widzenia poprawy jakości powietrza oraz rozwoju naszego regionu przedsięwzięcie, którego efektem ma być ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery oraz oparcie zapotrzebowania na energię cieplną na pompach ciepła wykorzystujących wody geotermalne z odwiertu w Cudzynowicach. Realizacja tego projektu wiąże się również z planami utworzenia w Kazimierzy Wielkiej uzdrowiska i budowy tam odkrytych basenów termalnych wypełnionych wodą siarczkową – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Zakres prac w ramach projektu zakładającego wykorzystanie wód geotermalnych

Przy okazji UMWŚ wskazuje, iż zakres prac realizowanych w ramach projektu jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. wykonanie odwiertu chłonnego o głębokości 750 m w Kazimierzy Wielkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powstaje także rurociąg łączący odwierty z pompami tłocznymi. Zaplanowano również zmodernizowanie kotłowni w placówkach objętych projektem, wykonanie przyłączy, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz zamontowanie na dachach budynków paneli fotowoltaicznych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWŚ

reklama