Zwiększenie udziału termomodernizacji

Zwiększenie udziału termomodernizacji w programie „Czyste Powietrze” – apel branżowego porozumienia

Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej (PBNREE) apeluje do Komisji Europejskiej (KE) o działania mające na celu wsparcie i przyśpieszenie procesu, którego efektem będzie zwiększenie udziału termomodernizacji w programie „Czyste Powietrze”.

O zwiększenie udziału termomodernizacji w programie „Czyste Powietrze” apeluje PBNREE

Porozumienie, zrzeszające 12 organizacji z całego obszaru efektywności energetycznej, poinformowało, że wystosowało list do KE, w którym wskazało na potrzebę zmian w programie priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „Czyste Powietrze” i zwiększenie udziału termomodernizacji w tym programie. Organizacji przede wszystkim chodzi o zwiększenie intensywności dofinasowania prac termodernizacyjnych (zwiększenie izolacyjności przegród budowlanych budynków i zastosowania efektywnej wentylacji mechanicznej, zapewniającej wysokosprawny odzysk ciepła z powietrza wywiewanego). Ponadto PBNREE apeluje o zwiększenie kwot kwalifikowanych (co najmniej o poziom inflacji) oraz zwiększenie maksymalnych kwot dofinasowania. Konstrukcja programu „Czyste Powietrze” w obecnej formie w istotny sposób ogranicza możliwość termomodernizacji budynków, oprócz wymiany źródła ciepła.

W liście skierowanym do osób odpowiedzialnych za negocjacje finansowania „Czystego Powietrza” ze środków Unii Europejskiej (UE), głównie z Krajowego Programu Odbudowy, podkreślono, iż zarówno polska Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków, jak też komunikat KE „REPowerEU” z 8 marca br. zwracają uwagę na konieczność przyśpieszenia termomodernizacji budynków. Również wzrost cen nośników energii, sięgający nawet 100% rok do roku w Polsce, oznacza potrzebę nie tylko wymiany emisyjnych źródeł ciepła, ale też w wielu przypadkach zastosowania głębszej termomodernizacji.

Zwiększenie udziału termomodernizacji kluczowe dla osiągnięcia neutralności klimatycznej

Porozumienie podkreśla, że jako organizacja zaangażowana we wsparcie transformacji energetycznej budynków zgodnej z celami Europejskiego Zielonego Ładu aktywnie uczestniczy w upowszechnianiu programu „Czyste Powietrze”. Członkowie PBNREE wyrazili gotowość wsparcia dialogu z KE, by zmaksymalizować rezultaty wsparcia publicznego dla modernizacji sektora budynków, który jest kluczowy dla osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu