Zwiększenie oszczędności energii – Parlament Europejski przyjmuje nowe przepisy

Posłowie zatwierdzili plany, które wyznaczają nowe kierunki, jeśli chodzi o zwiększenie oszczędności energii – poinformował Parlament Europejski (PE). Prawo określi cele w zakresie oszczędności energii. Ustali również wymagania w obszarze zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i końcowej w Unii Europejskiej (UE).

Zwiększenie oszczędności energii będzie możliwe dzięki nowym przepisom

14 lipca 2021 r. Komisja Europejska (KE) przyjęła pakiet „Gotowi na 55”. Dostosowuje on istniejące przepisy dotyczące klimatu i energii do nowego celu UE. Chodzi o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (ang. greenhouse gas – GHG) o co najmniej 55% do 2030 r. Pakiet obejmuje również przekształcenie istniejącej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED).

Państwa członkowskie będą musiały wspólnie zapewnić zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 11,7% na poziomie UE do 2030 r. W porównaniu z prognozami scenariusza referencyjnego na 2020 r. Temu celowi będzie towarzyszył solidny mechanizm monitorowania i egzekwowania przepisów – podkreślił PE.

Do 2030 r. państwa członkowskie muszą oszczędzać średnio 1,5% energii rocznie. Roczne oszczędności rozpoczną się od 1,3% w okresie do końca 2025 r. i stopniowo osiągną 1,9% w ostatnim okresie do końca 2030 r.

By zwiększyć oszczędność energii, trzeba działać – lokalnie, regionalnie i w skali kraju

Jak zaznaczył PE, cele oszczędnościowe powinny zostać osiągnięte poprzez działania lokalne, regionalne i krajowe – w różnych sektorach. W administracji publicznej, budynkach, przedsiębiorstwach, centrach danych itp. Posłowie nalegali, by system obejmował w szczególności sektor administracji publicznej. Będzie on musiał zmniejszać swoje końcowe zużycie energii o 1,9% każdego roku. Państwa członkowskie powinny również zapewnić, że co najmniej 3% budynków publicznych będzie co roku remontowanych. Chodzi o uczynienie z nich budynków o niemal zerowym zużyciu energii lub budynków o zerowej emisji. Dyrektywa ustanawia nowe wymagania dotyczące wydajnych systemów ciepłowniczych.

– Kryzys energetyczny jeszcze się nie skończył. Nie ma gwarancji, że kolejne zimy będą tak łagodne jak ostatnia. W ciągu najbliższych siedmiu lat musimy wprowadzić konieczne zmiany strukturalne. Bardzo się cieszę, że udało nam się skłonić państwa członkowskie do osiągnięcia znacznie ambitniejszych celów w zakresie efektywności energetycznej. Ma to kluczowe znaczenie, abyśmy w przyszłości nie byli już zależni od rosyjskiej energii i mogli osiągnąć nasze cele klimatyczne. To głosowanie to wielkie zwycięstwo. Jest ono nie tylko dobre dla naszego klimatu, ale także złe dla Putina – powiedział Niels Fuglsang, poseł sprawozdawca.

Parlament przyjął przepisy 471 głosami „za” do 147 „przeciw” i przy 17 wstrzymujących się – poinformował PE.

Na podstawie: europarl.europa.eu

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu