ZOL w Przemyślu przejdzie modernizację energetyczną

ZOL w Przemyślu przejdzie modernizację energetyczną

Ponad 1,5 mln zł przeznaczy Zakład Opieki Leczniczej w Przemyślu (ZOL) na termomodernizację swojego budynku. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wesprze to działanie dotacją w wysokości ponad 1,3 mln zł.

ZOL w Przemyślu przejdzie modernizację energetyczną dzięki dotacji z NFOŚiGW

Przekazanie wsparcia na rzecz przemyskiego ośrodka potwierdziła umowa, którą w lipcu br. sygnowali w Warszawie Artur Michalski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW oraz Stanisław Jureczko, kierownik ZOL w Przemyślu. Źródłem dofinansowania jest program Narodowego Funduszu pn. Poprawa jakości powietrza, Cześć 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Termomodernizacja, która potrwa do końca 2020 r., obejmie modernizację energetyczną budynku ZOL, systemu grzewczego oraz systemu centralnej wody użytkowej, a także wymianę oświetlenia i instalacji elektrycznej. W przedsięwzięciu przewidziano również wykonanie instalacji fotowoltaicznej, która w dużej mierze ma zapewnić niezależność energetyczną Zakładu.

Zasadniczym celem projektu będzie zmniejszenie strat ciepła i zużycia energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Zakładane efekty ekologiczne przedsięwzięcia to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (2 043,7 GJ/rok) oraz wytworzenie ze źródeł odnawialnych energii cieplnej (676,03 GJ/rok) i elektrycznej (38,9 MWh/rok). Termomodernizacja przynieść ma oszczędności energii cieplnej (o 67,8%) i elektrycznej (o 74,2%), łączne zmniejszenie zużycia energii końcowej (o 68,6%) oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (o 69,6 %). Redukcja emisji CO2 ma wynieść 208,68 Mg/rok.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner merytoryczny

 

reklama