zmodernizują oświetlenie w 18 miejscowościach

Zmodernizują oświetlenie w 18 miejscowościach

Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, goszcząc w Fałkowie przekazał na ręce Henryka Koniecznego, wójta tej gminy umowę na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego. Środki na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO).

Dzięki środkom z RPO zmodernizują oświetlenie w 18 miejscowościach gminy Fałków

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) Fałków uzyskał ponad 1,5 mln zł wsparcia na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i zaoszczędzenie energii elektrycznej wskutek wymiany oświetlenia.

Jednocześnie UMWŚ zaznacza, że na wymianę oświetlenia na ulicach i placach Fałków zamierza wydać ok. 1,8 mln zł – większość tej kwoty, bo ponad 1,5 mln zł gmina otrzyma z funduszy unijnych.

Dzięki tym pieniądzom w gminie uda się wprowadzić nowoczesne oświetlenie, pozwalające na oszczędności energii, na rozsądne gospodarowanie zasobami i pieniędzmi publicznymi – zaznaczył marszałek Bętkowski. W ramach inwestycji zaplanowano wymianę ponad 700 opraw oświetleniowych w 18 miejscowościach należących do gminy.

Przy okazji UMWŚ przypomniał, że w tym roku wsparcie finansowe, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, na modernizację oświetlenia ulicznego uzyskało 19 świętokrzyskich gmin. Na ten cel przeznaczono 36,8 mln zł.

Na podstawie www.swietokrzyskie.pro

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama