Zmniejszą emisję gazów cieplarnianych

Zmniejszą emisję gazów cieplarnianych

Nowe inwestycje na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu zmniejszą emisję gazów cieplarnianych – przekonuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW).

Zmniejszą emisję gazów cieplarnianych na wrocławskim Ostrowie Tumskim

Dzięki ociepleniu zabytkowych budynków na Ostrowie Tumskim zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną i o ok. 70% emisja do atmosfery gazów cieplarnianych wyrażona jako ekwiwalent CO2. Arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski wraz z Łukaszem Kasztelowiczem, prezesem i Bartłomiejem Wiązowskim, wiceprezesem WFOŚiGW podsumowali projekt termomodernizacyjny dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – poinformował WFOŚiGW.

W ramach dofinansowanego przedsięwzięcia docieplone zostały ściany i stropy budynków przy ul. Katedralnej oraz św. Idziego. Wymieniono stolarkę okienną i drzwi. Zamontowano także nowe instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz trzy gazowe kotły kondensacyjne.

Obecny na uroczystości metropolita wrocławski zaznaczył, że pomysł na realizację projektu pojawił się w kontekście prac nad listem biskupów metropolii wrocławskiej w sprawie troski o jakość powietrza. Inicjatorem i głównym autorem odezwy do mieszkańców Dolnego Śląska w 2017 r. był abp Kupny, wskazując, iż aktywna walka ze smogiem jest także obowiązkiem moralnym. Pod pismem podpisali się wówczas biskupi świdnicki i legnicki. Do antysmogowego apelu dolnośląskich biskupów przyłączył się wówczas także WFOŚiGW. – Chcieliśmy wcielić w życie to, do czego zachęcaliśmy mieszkańców Dolnego Śląska. Takie działanie czyni nas wiarygodnymi – powiedział pasterz Kościoła wrocławskiego, wyrażając radość z faktu, że dzięki przeprowadzonym pracom znacznie została zmniejszona emisja dwutlenku węgla do atmosfery. – Koszt wykonanych prac wyniósł prawie 6,5 mln zł, w tym wsparcie z NFOŚiGW to ponad 5 mln zł, pozostała część jest wkładem własnym archidiecezji wrocławskiej. Takie przedsięwzięcia termomodernizacyjne przynoszą jednocześnie oszczędności finansowe i wiele korzyści środowiskowych – zaznaczył prezes Kasztelowicz.

Wyzwanie dla budowlańców

Nowe inwestycje w zabytkowych budynkach były wyzwaniem dla wykonawcy projektu. Budowlańcy tłumaczyli, że należało zachować formę poszczególnych budynków, zadbać o detale architektoniczne, a tam, gdzie to było możliwe, na podstawie rycin, przywrócić ich stan sprzed zniszczeń, jakim uległy w czasie II wojny światowej – dodaje WFOŚiGW.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu

fot. WFOŚiGW we Wrocławiu