Zielona energia w południowej Wielkopolsce

Zielona energia w południowej Wielkopolsce

30 lipca br. podpisane zostały umowy na dofinansowanie realizacji projektów z Poddziałania 3.3.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (RPO).

Z dofinansowania skorzystają gminy Ostrzeszów, Czajków oraz Odolanów – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW).

Zielona energia w południowej Wielkopolsce z dofinansowaniem z RPO

– Dla zapewnienia właściwego rozwoju regionu i poprawy jego atrakcyjności ważne są działania, które skutkują poprawą stanu środowiska, w tym czystości powietrza. Przykładem takich rozwiązań proekologicznych są realizowane przez Państwa projekty, które zakładają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych – powiedziała Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podczas konferencji towarzyszącej podpisaniu umów.

Jak podaje UMWW, łącznie w ramach dofinansowanych projektów powstanie łącznie 1339 instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Na realizację przedsięwzięcia do Gminy i Miasta Odolanów trafi blisko 4,3 mln zł, do Gminy Czajków, która zrealizuje projekt wspólnie z gminą Kraszewice – 5 mln zł, a do Miasta i Gminy Ostrzeszów ponad 6 mln zł.

Dofinansowanie związane jest z realizacją projektów, dotyczących poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w wytwarzaniu energii na terenie gmin i miast. Jak podaje UMWW, planowane działania mają wpłynąć m.in. na zapewnienie dywersyfikacji źródeł energii, zapewnić większe bezpieczeństwo energetyczne regionu, a jednocześnie mają pozwolić wykorzystać naturalne uwarunkowania i lokalny potencjał.

Sygnatariuszami umów, oprócz Marzeny Wodzińskiej, byli Henryk Plichta, wójt Gminy Czajków, Marian Witek, burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów i Marian Janicki, burmistrz Gminy i Miasta Odolanów.

Urząd marszałkowski przypomina przy okazji, że wcześniej umowy o dofinansowanie działań z tego zakresu podpisały już gminy Przygodzice (prawie 6 mln zł) i Nowe Skalmierzyce (ponad 6 mln zł). Do tej pory Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał prawie 28 mln zł z RPO gminom z subregionu kaliskiego na działania związane z budową instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na projekty w ramach Poddziałania 3.1.1: „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” 90 mln zł.

Na podstawie www.umww.pl

fot. UMWW

reklama