Ze słońcem i pod wiatr

Hybrydowe latarnie oświetlą siedem miejscowości w gminie Międzylesie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podjął decyzję o wsparciu finansowym tego zadania. Każda z 20 lamp będzie wyposażona w dwa panele solarne, połączone z akumulatorami. Dla ich doładowania i utrzymania pojemności energetycznej w instalacje włączono także generator wiatrowy. W lampach zastosowane będą oprawy oświetleniowe LED.
 
Latarnie zostaną ustawione w miejscach, które są znacznie oddalone od głównych ciągów komunikacyjnych. Doprowadzenie energii elektrycznej jest w takich przypadkach ekonomicznie nieuzasadnione. Oświetlenie solarno-wiatrowe pozwoli zmniejszyć koszty eksploatacyjne.
 
Na podstawie: www.fos.wroc.pl

Partner Portalu

Partner Portalu