Zastosują OZE

Zastosują OZE w trzech gminach z unijnym dofinansowaniem

Cieszę się, że moja gmina stawia na ochronę środowiska i odnawialne źródła energii – powiedział Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, podpisując z Grzegorzem Wojterą, wójtem Suchego Lasu umowę na dofinansowanie tzw. projektu parasolowego. Poza Suchym Lasem o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zawnioskowały gminy Rokietnica i Puszczykowo. Beneficjentami wsparcia będą mieszkańcy tych trzech gmin.

Zastosują OZE w Puszczykowie, Rokietnicy i Suchym Lesie

Realizacja projektu zakłada montaż na obiektach mieszkalnych indywidualnie dobranych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Chodzi np. o panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej czy kolektory słoneczne służące podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej. W efekcie powstanie 78 jednostek wytwarzania energii cieplnej oraz 273 instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z OZE

Wartość projekt wynosi przeszło 8,2 mln zł. Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego został on dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej kwotą ponad 6 mln zł.

To kolejne przedsięwzięcie, które doskonale wpisuje się w realizację unijnej polityki ochrony środowiska, mającej na uwadze m.in. naszą zdrowszą egzystencję i ograniczenie występowania efektu cieplarnianego. Strategia Europa 2020 wytycza nam konkretne cele, do osiągnięcia których konieczne jest jak najbardziej powszechne korzystanie z odnawialnych źródeł energii. To działanie ma też walor promocyjny, bo sąsiad sąsiadowi pokaże wkrótce swój rachunek za energię i będzie to najlepszą zachętą dla innych – skomentował marszałek Woźniak.

Jak zaznacza Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW), celem realizacji projektu jest zapewnienie mieszkańcom Suchego Lasu, Rokietnicy i Puszczykowa możliwości pozyskania energii ze źródeł odnawialnych. Powinno to znacząco zmniejszyć wydatki gospodarstw domowych na inne źródła energii. Efektem projektu ma być również poprawa jakości życia w miejscowościach objętych projektem. Inwestycja ma także korzystnie wpłynąć na jakość środowiska przyrodniczego, przyczyniając się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWW

fot. UG Suchy Las. Na zdjęciu (od lewej): Bartosz Derech, wójt Rokietnicy, Marek Woźniak, marszałek wielkopolski, Andrzej Balcerek, burmistrz Puszczykowa i Grzegorz Wojtera, wójt Suchego Lasu.