Zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne

Zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne na Uniwersytecie Przyrodniczym W Poznaniu

Na pięciu budynkach i trzech akademikach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UP) zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne. To jedna z największych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na budynkach użyteczności publicznej w Poznaniu – podkreśla uczelnia.

Do 15 października 2021 r. zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne

Planowana inwestycja obejmie instalację dachowych modułów fotowoltaicznych oraz po raz pierwszy w Poznaniu modułów dachowych samoodśnieżających, świetlików fotowoltaicznych i lameli fotowoltaicznych szkło-szkło montowanych jako żaluzje zewnętrzne. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 15 października 2021 r. Produkowana energia zostanie wykorzystana wyłącznie na użytek obiektów uczelni.

Instalacja fotowoltaiczna zostanie tak zaprojektowana, aby inteligentnie zarządzać energią poprzez system, który koordynuje pracę modułów oraz falowników fotowoltaicznych. Dzięki temu wyprodukowana energia w ciągu roku będzie wynosić 428,8 MWhe/rok, co pozwoli zaoszczędzić 360,82 tony ekwiwalentu CO2/rok. Na każdym z budynków z zainstalowanymi modułami będą monitory, na których można będzie zobaczyć ilość energii produkowanej w danej chwili, wyprodukowanej w całości oraz oszczędności CO2 – podkreśla Marek Klimecki, zastępca kanclerza ds. technicznych UP.

Zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne by zmniejszyć wpływ na środowisko

Instalacje fotowoltaiczne pojawią się na kilku obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Są wśród nich Budynek Collegium Maximum (ul. Wojska Polskiego 28), Budynek Biocentrum (ul. Dojazd 11), Centrum Kultury Fizycznej (ul. Dojazd 7), Budynek Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu (ul. Wojska Polskiego 31/33), a także Budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna (ul. Wojska Polskiego 38/42) i domy studenckie „Jurand”, „Danuśka” i „Maćko” (ul. Piątkowska 94).

Inwestycja poza oczywistymi korzyściami finansowymi i środowiskowymi ma również promować tego typu proekologiczne rozwiązania – podkreśla UP. – W czasach kiedy priorytetem jest zmniejszenie szkodliwego wpływu człowieka na środowisko, bardzo ważnym jest wdrażanie innowacyjnych metod pozyskiwania energii przez duże podmioty jak nasz Uniwersytet – mówi Robert Fabiański, kanclerz UP.

Uniwersytet podkreśla, że przykładem tego typu inwestycji jest działanie biogazowni UP w zakładzie doświadczalnym w Przybrodzie, pozwalającej na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 6,8 tys. ton rocznie.

Zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne – inwestycja ma także edukacyjny charakter

Uczelnia podkreśla także edukacyjny charakter inwestycji. Tego typu instalacje to znakomita okazja dla naukowców zajmujących się aspektami odnawialnych źródeł energii (OZE) i studentów kierunku Ekoenergetyka, którzy zyskują możliwość praktycznego poznania działania instalacji solarnych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UP w Poznaniu

 

reklama