Zakwalifikowani do wsparcia

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zatwierdził listę wniosków do planu finansowego w ramach programu priorytetowego pn. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.
 
W drugiej edycji naboru do wsparcia zakwalifikowano cztery wielkopolskie miasta: Gniezno, Leszno, Piłę i Poznań. Otrzymają one do 50% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji, z czego do 45% ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Kawka
 
Dzięki temu wsparciu zostanie zrealizowanych szereg inwestycji, m.in. wymiana kotłów węglowych na gazowe, podłączenie obiektów dotychczas opalanych węglem do miejskich sieci ciepłowniczych, termomodernizacja budynków wielorodzinnych oraz montaż instalacji solarnych. Realizacja ww. projektów spowoduje zmniejszenie emisji, w szczególności dwutlenku węgla o 3110 Mg/rok, pyłów PM10 o 28,5 Mg/rok i PM2,5 o 26,9 Mg/rok.
 
Leszno otrzymało dofinansowanie w wysokości blisko 397,4 tys. zł na przedsięwzięcie pn. „Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych i zastosowanie kolektorów słonecznych na terenie miasta Leszna – na rok 2015”. Zadanie opiewa na niemal 795 tys. zł. Natomiast inwestycja pt. „Ochrona powietrza w Poznaniu – Ochrona powietrza – likwidacja źródeł niskiej emisji w Poznaniu”, warta nieco ponad 8 mln zł, uzyskała ponad czteromilionową dotację. Około 4,7 mln zł pochłonie z kolei projekt gnieźnieński pn. „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna”. Lokalnym władzom udało się pozyskać na ten cel 2,2 mln wsparcia. Wreszcie w Pile postawiono na likwidację niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta. Przedsięwzięcie to kosztuje ponad 1,5 mln zł, jednak połowę tej sumy stanowi dofinansowanie.
 
Na podstawie: www.wfosgw.poznan.pl

Partner Portalu

Partner Portalu