z dofinansowaniem WFOŚiGW w Szczecinie

Zakupy samochodów z dofinansowaniem WFOŚiGW w Szczecinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW) poinformował o zakupach samochodów, do których wykorzystano dofinansowanie z tej proekologicznej instytucji. Chodzi m.in. o zakup samochodów elektrycznych.

Samochody elektryczne z dofinansowaniem WFOŚiGW w Szczecinie

I tak Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicza w Szczecinie, dzięki dotacji przyznanej przez WFOŚiGW, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa – kupiła samochód elektryczny. Pracownicy Sanepidu będą nim jeździć na kontrole m.in. punktów gastronomicznych, szkół czy szpitali.

Jak podaje WFOŚiGW, auto w cyklu miejskim na jednym ładowaniu może pokonać trasę liczącą 270 km. Dla WFOŚiGW kluczowy jest przy tym efekt ekologiczny, a jest nim uniknięcie emisji do atmosfery ponad 3,5 tony dwutlenku węgla rocznie.

Koszt samochodu to 157 700 złotych.

Dwa samochody elektryczne i stacja ładowania, dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW, trafiły natomiast do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (ZUW). Dzięki nowym autom do atmosfery nie trafi ponad 1,3 tony dwutlenku węgla rocznie, a koszt przejechania 100 km to ok. 7 zł – wylicza Fundusz.

Z pełną baterią pojazd może pokonać 270-kilometrową trasę, a zakupione samochody można naładować na terenie ZUW. Pojazdy zastąpiły wyeksploatowane auta spalinowe, używane do tej pory przez pracowników urzędu m.in. do prowadzenia kontroli.

Koszt zakupu samochodów elektrycznych i stacji ładowania to 400 tys. zł. Środki – w ramach rezerwy celowej budżetu Państwa – przekazał WFOŚiGW.

Samochód dla strażników gminnych z dofinansowaniem WFOŚiGW w Szczecinie

Fundusz w ramach wsparcia rozwoju elektromobilności dofinansował do tej pory zakup niemal 30 pojazdów elektrycznych.

Wśród zakupów dokonanych ze wsparciem z WFOŚiGW można także wskazać nowy nabytek Straży Gminnej w Kołbaskowie. To nowy samochód, dzięki któremu municypalni będą mogli monitorować obszary Natura 2000 zlokalizowane na terenie swojego działania. Efektem ekologicznym tej inwestycji ma być możliwość prowadzenia szczegółowego monitoringu zagrożeń dla środowiska przyrodniczego. Strażnicy gminni – nowym wozem – będą kontrolować tereny pod kątem dzikich wysypisk i palenisk, a także legalność wycinki drzew.

z dofinansowaniem WFOŚiGW w Szczecinie

Pojazd kosztował 108 tysięcy złotych. Połowa to dotacja ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Na podstawie www.wfos.szczecin.pl, www.wfos.szczecin.pl i www.wfos.szczecin.pl

fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie i Gmina Kołbaskowo

reklama

reklama

 

reklama

reklama

partner medialny