autobusów o napędzie elektrycznym

Zakupy autobusów o napędzie elektrycznym ze wsparciem NFOŚiGW

Dzięki 15 mln zł dotacji Wałcz zakupi osiem autobusów o napędzie elektrycznym i uruchomi osiem punktów ładowania. Natomiast Szczecinek planuje zakup pięciu autobusów o napędzie elektrycznym wraz z ładowarkami. Na tę inwestycję miasto otrzyma dofinansowanie w formie dotacji w wysokości ponad 8,5 mln zł oraz pożyczkę w kwocie prawie 2,5 mln zł – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

„Zielony Transport Publiczny” i zakup autobusów o napędzie elektrycznym

Inwestycje te zostaną zrealizowane w ramach drugiej edycji programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”, którego celem jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym poprzez rozwój w Polsce „zielonej” mobilności – tłumaczy NFOŚiGW.

Fundusz dodaje, że przekaże Gminie Miejskiej Wałcz dofinasowanie w wysokości ponad 15,15 mln zł. Za te pieniądze zostanie nabytych osiem autobusów o napędzie elektrycznym wraz z zakupem i montażem ośmiu punktów ładowania. Szczecinek natomiast otrzyma dotację w wysokości 8,525 mln zł oraz niskooprocentowaną pożyczkę wynoszącą 2,475 mln zł na zakup pięciu autobusów o napędzie elektrycznym wraz z ładowarkami.

Rozwój elektromobilności w Polsce powiatowej

Elektromobilność musi rozwijać się harmonijnie, zarówno w aglomeracjach, jak i w Polsce powiatowej, dlatego w kilku programach priorytetowych polski rząd inwestuje zarówno w rozwój transportu publicznego, magazyny energii, transport indywidualny czy sieci ładowania. Nie zapominamy także o budowaniu kompetencji przyszłości potrzebnych do obsługi tych gałęzi gospodarki. Jednym z narzędzi wykorzystywanych z powodzeniem w transformacji polskich miast w kierunku elektromobilności jest program „Zielony Transport Publiczny”. Realizując go dbamy o to, aby z nowoczesnego i ekologicznego transportu publicznego mogli korzystać wszyscy, bez względu na miejsce zamieszkania. To ważne, by wsparcie publiczne pomagało z jednej strony walczyć o błękitne, czyste niebo bez smogu, a z drugiej – ośmielało zwłaszcza średnie i mniejsze samorządy do inwestycji w innowacyjny transport przyszłości. Takie zadania spełniają podpisywane dziś w ramach programu Zielony Transport Publiczny umowy – zaznaczyła Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska.

Szczecinek i Wałcz i zakup autobusów o napędzie elektrycznym

– Nowoczesne i ekologiczne rozwiązania nie dotyczą tylko wielkich ośrodków miejskich. Do Szczecinka trafią kolejne już, nowe elektryczne autobusy, natomiast w Wałczu po raz pierwszy zastąpią one wysłużone, niekiedy ponad 20-letnie pojazdy spalinowe. Realizowane inwestycje w elektromobilność, wpływają nie tylko na poprawę stanu powietrza, ale zarazem na polepszenie jakości życia lokalnych społeczności – powiedział Tomasz Wójcik, wicewojewoda zachodniopomorski i dodał: – Dofinansowanie z NFOŚiGW stanowi szczególnie istotną pomoc właśnie dla tych gmin, które zmagają się m.in. z problemem zanieczyszczenia atmosfery, a jednocześnie ze zjawiskiem wykluczenia transportowego. Rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego bez wątpienia jest istotnym elementem w osiągnięciu proekologicznych celów.

– Samorządy – takie jak m.in Szczecinek i Wałcz – są dla nas ważnymi partnerami we wszystkich działaniach prowadzonych w ramach szerokiej koalicji na rzecz czystego powietrza i zdrowszego życia. Od zielonego transportu przez wymianę tzw. kopciuchów i głęboką termomodernizację domów mieszkalnych, po rozwój energetyki prosumenckiej. Współpraca na linii: rząd, samorząd, NFOŚiGW, to klucz do sprawnej absorbcji dostępnych na inwestycje środków i wykorzystania ich – jak to ma miejsce w Wałczu i Szczecinku – dokładnie według potrzeb lokalnych społeczności – podkreślił Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Korzystanie z autobusów o napędzie elektrycznym – wyraz troski o środowisko przyrodnicze

Korzystając z dofinansowania z programu „Zielony Transport Publiczny”, Gmina Miejska Wałcz planuje zakup ośmiu autobusów o napędzie elektrycznym, z magazynem energii o pojemności co najmniej 200 kWh, dzięki czemu „elektryki” będą mogły jednorazowo przebyć trasę o długości min. 180 km. Będą to pojazdy nie tylko bezemisyjne, ale też wygodne, ciche, niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – wymienia NFOŚiGW i dodaje, że oprócz samych pojazdów, projekt przewiduje również zakup i montaż ośmiu punktów ładowania oraz przeprowadzenie szkolenia dla kierowców i naukę obsługi pojazdu.

– Problem smogu niestety dotyczy całego kraju. Z wielu badań wynika, że, spaliny emitowane przez samochody i autobusy są dużo bardziej szkodliwe dla ludzi niż zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu, gdyż rozprzestrzeniane są na niskich wysokościach w bezpośrednim otoczeniu ludzi. W mieście Wałcz od 4 lat podejmujemy intensywne działania zmierzające do ochrony naszego środowiska (zakup pięciu autobusów niskoemisyjnych, udział w programie czyste powietrze, kampanie promujące segregację śmieci). Zakup ośmiu nowych autobusów elektrycznych to kolejny etap w naszej walce ze smogiem. Liczymy, że dzięki tej inwestycji uda nam się całkowicie wymienić miejski tabor, a tym samym przekonać mieszkańców, że podróż do pracy, szkoły czy nawet lekarza komunikacją miejską jest przede wszystkim bezpieczna dla nas samych, ale także i dla naszego otoczenia – podkreślił Maciej Żebrowski, burmistrz Wałcza.

Pięć autobusów o napędzie elektrycznym wraz z ładowarkami

Niskopodłogowe pojazdy zakupione w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozwój zielonego transportu publicznego w Mieście Szczecinek poprzez zakup 5 autobusów o napędzie elektrycznym wraz z ładowarkami” będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zaplanowano również przeszkolenie co najmniej 45 osób (40 kierowców i pięciu testerów diagnostycznych).

– Szczecinek już kilka lat temu postawił na ekologiczne rozwiązania w transporcie miejskim. Nasze miasto, jako jedno z pierwszych w województwie zachodniopomorskim zdecydowało się na zakup 10 autobusów elektrycznych. Teraz konsekwentnie odnawiamy nasz tabor autobusowy, stawiając oczywiście na rozwiązania w pełni ekologiczne – wskazał Daniel Rak, burmistrz Szczecinka i dodał: – W Szczecinku komunikacja miejska jest nieodpłatna, co sprawia, że mieszkańcy i turyści bardzo chętnie i intensywnie z niej korzystają. Funkcjonuje także rozbudowana sieć rowerów miejskich, którymi można dojechać na przystanek, a potem dojechać do miejsca docelowego. Rowery są kompatybilne z naszym rozkładem jazdy autobusów. To wszystko sprawia, że komunikacja w Szczecinku staje się w 100 procentach ekologiczna.

Przewidywane efekty ekologiczne zakupu i stosowania autobusów o napędzie elektrycznym

Inwestycje przyniosą nie tylko pozytywny wymiar społeczny i gospodarczy, ale także korzyści proekologiczne – zaznacza NFOŚiGW i wskazuje, iż Wałcz zmniejszy emisję dwutlenku węgla o blisko 129,7 ton w ciągu roku, ograniczy emisję tlenków azotu o blisko 1,63 tony/rok, a pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów o 0,04356 tony rocznie.

Natomiast Szczecinek zmniejszy emisję CO2 o ok. 199,42 tony/rok, tlenków azotu o prawie 0,64 tony/rok oraz pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów o 0,00955 tony/rok.

Umowy o udzielenie dotacji w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” zostały podpisane 12 września 2022 r. Gmina miejska Wałcz przewiduje zakończyć projekt 30 czerwca 2024 r., a Szczecinek – 31 grudnia 2023 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu