Zakup czterech autobusów

Zakup czterech autobusów elektrycznych dla Częstochowy

Częstochowa zdobyła 7,5 mln zł dofinansowania unijnego na zakup czterech autobusów elektrycznych i dwóch mobilnych stacji ładowania. Jak podaje Urząd Miasta Częstochowy (UM), całkowita wartość projektu to 11 mln zł.

Zakup czterech autobusów i dwóch stacji ładowania z unijnym dofinansowaniem

Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Poddziałania 4.5.2. – „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cieszę się, że oprócz dużej unijnej dotacji dla MPK na trwającą obecnie przebudowę linii tramwajowej oraz nowe tramwaje, jeszcze w obecnym rozdaniu udało się zdobyć kolejne europejskie środki na rozwój niskoemisyjnego transportu w naszym mieście – mówi Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy.

Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022 i zakłada zakup czterech autobusów o napędzie elektrycznym i dwóch dedykowanych, mobilnych stacji ładowania. Nowe autobusy – jak zaznacza magistrat – będą wyposażone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zapewnienia pasażerom stosownego komfortu jazdy, a także dostosowane do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Główny cel projektu to zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń generowanych przez transport miejski – wskazuje UM i dodaje, że ogólna zakładana wartość projektu wynosi ponad 11 mln zł, z czego wydatki kwalifikowane to 9 mln zł, a dofinansowanie przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sięga ponad 7,5 mln zł.

Zakup czterech autobusów elektrycznych to nie wszystko

Przy okazji UM przypomina, że obecnie w taborze Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie (MPK) jeździ testowo pierwszy z elektrycznych autobusów marki Autosan (model Sancity), których 15 ma docelowo trafić do MPK. Jest to projekt wpisujący się w program Lepszej Komunikacji w Częstochowie, sprzyjający rozwojowi miejskiej elektromobilności, a zarazem będący elementem realizacji zawartego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej porozumienia w celu uzyskaniu określonego efektu ekologicznego. Producent deklaruje dostarczenie do MPK kolejnych sztuk nowych autobusów elektrycznych wiosną bieżącego roku. Wartość kontraktu MPK – po rozstrzygniętym przetargu – to 48 mln zł – dodaje magistrat.

Na podstawie www.czestochowa.pl

fot. na otwarcie Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, elektryczny autobus Sancity marki Autosan

 

reklama