11 autobusów elektrycznych

Zakup autobusów elektrycznych – przetarg w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin (UM) poinformował, że Miasto ogłosiło przetarg na zakup 11 autobusów elektrycznych.

Jak zaznacza szczeciński magistrat „elektryki” mają się pojawić na szczecińskich ulicach w pierwszym kwartale 2020 r.

W pierwszym kwartale 2020 r. flota Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica zostanie wzmocniona przez 11 autobusów elektrycznych.
Nowe autobusy, o długości 12 m, będą obsługiwać trasy, na których uciążliwość pojazdów z tradycyjnym napędem spalinowym jest największa. Oprócz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, zakup ma także ograniczyć koszty eksploatacyjne, w tym zwłaszcza w zakresie zakupów paliwa. Będzie to pierwsze wdrożenie autobusów elektrycznych w Szczecinie.

11 autobusów elektrycznych dla Szczecina – przetarg ogłoszony

Jak podaje szczeciński magistrat, przetarg łączy finansowanie z dwóch projektów. Pierwszym z nich jest projekt pn.: „Zakup taboru autobusowego elektrycznego – w ilości sztuk 5”, który uzyskał dotację unijną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO). Całkowita wartość tego projektu wynosi 15 mln zł brutto, a dofinansowanie z RPO – 5,7 mln zł (48,23%). Drugi projekt przewidujący zakup „elektryków” nosi tytuł „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza – zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej w Gminie Miasto Szczecin”. Przewidziano w nim zakup kolejnych sześciu autobusów elektrycznych. Przedsięwzięcie to będzie wsparte środkami krajowymi z pilotażowego programu GEPARD realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Całkowita wartość projektu wynosi niemal 18,5 mln zł brutto, a dofinansowanie z NFOŚiGW ma sięgnąć 6 mln zł (40%).
Otwarcie ofert planowane jest na 18 października br. – zaznacza UM.

Jak podkreśla magistrat, wprowadzenie do użytku autobusów elektrycznych to olbrzymie wyzwanie związane nie tylko z zakupem taboru, ale również z budową i przebudową infrastruktury.

W związku z tym planowana jest także przebudowa zajezdni przy ul. Klonowica, pod kątem jej dostosowania do obsługi autobusów elektrycznych. Miasto Szczecin posiada opracowaną koncepcję przebudowy zajezdni obejmującej m.in.: modernizację i przebudowę placu postojowego z przygotowaniem stanowisk zasilających autobusy oraz modernizację zasilania obiektu w energię elektryczną. Potrzebne będą także stacje szybkiego ładowania autobusów na terenie Szczecina. W związku z tym Szczecin potwierdził gotowość operatora energetycznego do wykonania przyłączy o odpowiedniej mocy we wstępnie wytypowanych lokalizacjach.

W oparciu o posiadaną koncepcję oraz wyniki prac eksperckich jeszcze w 2018 r. zostanie zrealizowany przetarg na przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji związanych z realizacją ww. infrastruktury. Inwestycje te mają być realizowane równolegle do procesu produkcji pojazdów. Jak zaznacza UM, trwają działania zmierzające do zapewnienia finansowania zewnętrznego dla tych inwestycji.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Szczecin

rys. UM Szczecin

partner merytoryczny

 

reklama