Zbudują instalacje fotowoltaiczne (PV) z magazynami energii

Krośnieński Holding Komunalny (KHK) poinformował, że 8 maja 2024 r. zawarł dwie umowy na budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii. Nowe instalacje powstaną przy Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów oraz przy Zakładzie Uzdatniania Wody „Jasiołka” w Szczepańcowej. Na realizację tych inwestycji spółka otrzymała dofinansowanie.

Instalacje PV z magazynami energii – umowy podpisane 8 maja br.

Aktualnie KHK posiada 18 instalacji prądotwórczych o łącznej mocy ok. 3600 kWh i ma plan na budowę kolejnych. W najbliższym czasie powstaną m.in. dwie instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii. Umowy na wykonawstwo inwestycji o łącznej wartości ok. 2,1 mln zł netto zostały podpisane w środę, 8 maja 2024 r.

– Rynek energii bardzo dynamicznie się zmienia. Wobec dużych wahań cen energii i coraz częściej występujących cen ujemnych bardzo dużej wagi nabierają możliwości magazynowania energii. Stąd też nasze decyzje o budowie instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii – wskazał Janusz Fic, prezes KHK. – Widzimy w nich duży potencjał, gdyż nie tylko zwiększą się nasze zdolności produkowania energii, ale i jej magazynowania w miejscu wytworzenia. Te inwestycje dadzą nam szanse magazynowania energii wtedy, kiedy jest ona szczególnie tania i zużywać ją wtedy, kiedy jej ceny są bardzo wysokie – dodał prezes Fic.

Gdzie powstaną nowe instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii?

Nowe instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii powstaną w dwóch różnych lokalizacjach i będę mieć różne moce. Pierwsza z nich powstanie na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów. Będzie to farma fotowoltaiczna o mocy 350 kWp i magazynie energii o mocy 350 kWh. Koszt jej budowy to ponad 1,8 mln zł (netto). Druga instalacja fotowoltaiczna (PV) – o mocy 80 kWp i magazynie energii o mocy 40 kWh – powstanie na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Jasiołka” w Szczepańcowej. Kosz jej wykonania to niespełna 324 tys. zł (netto).

Obydwie instalacje mają być gotowe najpóźniej do maja 2025 r.

– Spółka AGZ od 30 lat prowadzi działalność w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci energetycznych i w tym zakresie posiadamy spore doświadczenie – podkreślił Grzegorz Zarzycki, prezes firmy AGZ – wykonawcy instalacji.

Energia na potrzeby własne

Według planów KHK energia elektryczna produkowana w dwóch nowo budowanych instalacjach fotowoltaicznych będzie w całości zużywana na potrzeby spółki, podobnie jak energia wytwarzana przez istniejące już w spółce obiekty prądotwórcze.

– Krośnieński Holding Komunalny posiada 18 instalacji prądotwórczych, w tym kogeneracyjną instalację biomasową ORC. Małą turbinę wodą, trzy silniki na biogaz oraz 13 instalacji fotowoltaicznych. W 2023 r. obiekty te wyprodukowały 13004 MWh energii elektrycznej, przy czym zużycie całkowite energii elektrycznej w spółce wyniosło ok. 12550 MWh. W porównaniu do 2022 r. produkcja energii elektrycznej w spółce wzrosła w 2023 r. o 5,3% i była większa niż jej zużycie – wyjaśnił Janusz Fic. – Liczymy, że po wybudowaniu kolejnych instalacji i to z magazynami energii nasz bilans energetyczny będzie jeszcze lepszy – dodał prezes KHK.

Budowa nowych instalacji PV z magazynami energii realizowana jest w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „Ciepłownictwo powiatowe” .inwestycja została dofinansowana – po ok. 50% wartości netto inwestycji – w formie dotacji i pożyczki. Docelowo, w ramach tego projektu instalacja PV z magazynem energii powstanie też przy przepompowni ścieków przy ul. Ściegiennego – dodał KHK.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. KHK

Partner Portalu

Partner Portalu