wysokosprawnej kogeneracji

Uruchomienie kolejnych układów wysokosprawnej kogeneracji

Energetyka Cieplna Opolszczyzny poinformowała w połowie grudnia ub.r., że Grupa Kapitałowa ECO dokonała uruchomienia kolejnych układów wysokosprawnej kogeneracji. Według Firmy, inwestycje zrealizowane w Nowej Soli i Żarach są przystankiem na drodze Grupy do dekarbonizacji.

Postawili na zwiększenie udziału gazu w miksie paliwowym

– W transformacji energetycznej naszej Grupy Kapitałowej postawiliśmy na zwiększenie udziału gazu w miksie paliwowym. Ale pod warunkiem maksymalnego wykorzystania procesu jego spalania. Stąd dynamiczny rozwój źródeł kogeneracyjnych. Budujemy je wszędzie tam, gdzie to możliwe i opłacalne – powiedział Mirosław Romanowicz, członek Zarządu ECO ds. operacyjnych.

Nadrzędnym celem budowy układów wysokosprawnej kogeneracyjnych jest zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa w zakresie wytwarzania energii. Wprost przekłada się to na redukcję zużycia węgla. Tylko w 2023 r. na obszarze działania Grupy Kapitałowej jego zużycie w miksie paliwowym spadło o ponad 10%. W gazowych układach kogeneracyjnych wykorzystywanych przez Grupę produkowanych jest 62,6 MWhe i 156,7 MWht.

– Układy w Żarach i Nowej Soli są bliźniacze. Każdy z nich został zbudowany przez tego samego wykonawcę w oparciu o silnik kogeneracyjny marki Catepillar, czyli producenta, którego silniki mamy już w Kutnie. Moc każdego z silników to 2,027 MWe i 1,978 MWt – zaznaczył Krzysztof Diduch, prezes Zarządu ECO Kogeneracja.

Budowa układów wysokosprawnej kogeneracji

Budowa układów wysokosprawnej kogeneracji to znacząca pozycja w budżecie inwestycyjnym Grupy. – Pozyskujemy na ten cel środki unijne. Na układy w Nowej Soli i Żarach pozyskaliśmy dotację w wysokości 45% wydatków kwalifikowanych, a każda z inwestycji kosztowała około 10 mln zł – wskazał Paweł Krawczyk, członek Zarządu ECO ds. ekonomicznych.

Grupa zaznaczyła, że złożyła też wnioski o dopuszczenie układów kogeneracyjnych w Żarach i Nowej Soli do systemu premii gwarantowanej w ramach systemu wsparcia operacyjnego dla skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji gazowej.

Fundamentem inwestycji w proekologiczne źródła ciepła systemowego i energii elektrycznej jest ich udział w ograniczeniu emisji zanieczyszczeń – podkreśliła firma. – Budowa nowego źródła energii w Nowej Soli pozwoliła na roczne ograniczenie zużycia węgla o 1600 ton, a emisji CO2 o 13,3 tys. ton. Analogicznie, w Żarach jest to roczny spadek zużycia węgla o 1530 ton i emisji CO2 o 12,7 tys. ton – wyliczyła Halina Matuszczak, dyrektor Oddziału Lubuskiego ECO.

Ograniczenie zużycia węgla, czyli oszczędność energii pierwotnej wpływa wprost na poprawę jakości powietrza. Jak zaznaczyła firma bezpośrednio za tym idzie podniesienie komfortu życia mieszkańców w miastach ogrzewanych przez ECO.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ECO

Partner Portalu

Partner Portalu