Wymiana oświetlenia na energooszczędne

Wymiana oświetlenia na energooszczędne z unijnym dofinansowaniem

Ponad 36,8 mln zł dofinansowania unijnego otrzymało łącznie 19 gmin z województwa świętokrzyskiego na modernizację oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne. 18 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) Andrzej Bętkowski, marszałek województwa i Renata Janik, wicemarszałek województwa podpisali pierwsze umowy na dofinansowanie projektów z przedstawicielami ośmiu gmin: Klimontów, Krasocin, Małogoszcz, Morawica, Nagłowice, Oleśnica, Połaniec, Wiślica.

W ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPO) dofinansowanie unijne otrzymało 19 projektów o łącznej wartości ponad 36,8 mln zł. Wartość całkowita wszystkich projektów to ponad 44,6 mln zł.

Jak podaje UMWŚ, wśród beneficjentów znalazły się Gminy: Fałków, Imielno, Klimontów, Krasocin, Łagów, Małogoszcz, Morawica, Nagłowice, Oleśnica, Połaniec, Wiślica, Opatów, Sandomierz, Mirzec, Lipnik, Bałtów, Kunów, Działoszyce, Bogoria. Głównym celem projektów jest poprawa jakości powietrza na terenie województwa poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Projekty zakładają modernizację i montaż w sumie 22677 opraw oświetleniowych oraz systemów inteligentnego sterowania.

Szacuje się, że dzięki wymianie opraw oświetleniowych ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w 19 gminach wyniesie 9451,48 MWh rocznie, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 7629,29 ton równoważnika CO2. Projekty obejmą swoim zasięgiem 399 miejscowości.

Energooszczędne oświetlenie w gminie Klimontów

Gmina Klimontów zrealizuje projekt pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Klimontów”. Wartość całkowita inwestycji to ponad 1,47 mln zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (UE) ma wynieść powyżej 1,25 mln zł. Projekt zakłada modernizację 881 lamp oraz montaż dwóch zestawów odnawialnych źródeł energii (OZE) i montaż sterowników energetycznych.

Dzięki wymianie opraw oświetleniowych ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wyniesie 384,97 MWh/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 310,49 tony równoważnika CO2. Jak podaje UMWŚ, projekt będzie realizowany na terenie 36 miejscowości: Adamczowice, Beradz, Borek Klimontowski, Byszów, Byszówka, Dziewków, Górki, Góry Pęchowskie, Goźlice, Grabina, Kępie, Klimontów, Konary, Konary-Kolonia, Krobielice, Kroblice Pęchowskie, Nasławice, Nawodzice, Nowa Wieś, Olbierzowice, Ossolin, Pęchów, Pęchowiec, Płaczkowice, Pokrzywianka, Przybysławice, Rogacz, Rybnica, Śniekozy, Szymanowice Dolne, Szymanowice Górne, Ułanowice, Węgrce Szlacheckie, Wilkowice, Zakrzów.

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w gminie Krasocin

Gmina Krasocin podejmie się przeprowadzenia przedsięwzięcia pt. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krasocin”. Wartość inwestycji przekracza 2,35 mln zł, a unijne dofinansowanie sięgnąć ma powyżej 1,97 mln zł. Projekt dotyczy wymiany opraw oświetleniowych i dowieszenia nowych opraw w miejscach niedoświetlonych wraz z budową dwóch latarni solarnych zasilanych z OZE. W sumie zastosowanie znajdzie 2087 opraw oświetleniowych o mocach od 45 do 110 W.

Planowane jest uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na poziomie 402,97 MWh/rok. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 325,20 tony równoważnika CO2.

Projekt będzie realizowany na terenie 40 miejscowości: Belina, Borowiec, Brygidów, Chałupki, Chotów, Cieśle, Czostków, Dąbrówka, Dąbrówki, Gruszczyn, Bukowa, Jakubów, Huta Stara, Karolinów, Kozia Wieś, Krasocin, Lipia Góra, Ludynia, Mieczyn, Niwiska Gruszczyńskie, Niwiska Krasocińskie, Nowy Dwór, Oleszno, Ostra Górka, Ostrów, Podlesko, Porąbki, Rogalów, Skorków, Stojewsko, Sułków, Świdno, Wielkopole, Wojciechów, Wola Świdzińska, Występy, Zabrody, Żeleźnica, Lipie.

Energooszczędne oświetlenie w Małogoszczy

Gmina Małogoszcz przeprowadzi projekt pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Małogoszcz”, którego całkowita wartość oszacowana została na niemal 3 mln zł, a dofinansowanie ma przekroczyć 2,5 mln zł. Projekt przewiduje wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED-owe, dowieszenia nowych opraw LED w miejscach niedoświetlonych oraz montaż 2 lamp solarnych produkujących energię elektryczną z OZE oraz 1869 sztuk opraw oświetleniowych o mocach od 50 do 110 W.

Dzięki wymianie opraw oświetleniowych ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wyniesie 648,754 MWh rocznie, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 522,90 tony równoważnika CO2.

Projekt będzie realizowany na terenie 25 miejscowości: Bocheniec, Cieśle, Dziadówki (kolonia), Góry Lasochowskie, Henryków, Kopaniny, Kozłów, Lasochów, Leśnica, Lipnica, Ludwinów, Małogoszcz, Mieronice, Mniszek, Nowa Wieś, Rembieszyce, Wiśnicz, Wola Tesserowa, Wrzosówka, Wygnanów, Żabiniec, Zakrucze, Żarczyce Duże, Żarczyce Małe, Złotniki.

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w gminie Morawica

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica – etap II” to przedsięwzięcie o wartości całkowitej oszacowanej na ponad 1,3 mln zł. Dofinansowanie unijne ma sięgnąć ponad 1,1 mln zł. W ramach projektu przewidziano montaż 802 nowych lamp typu LED o łącznej mocy 49 600 W i 1 szt. nowej oprawy wykorzysującej OZE. Ponadto wdrożony będzie inteligentny system monitoringu i sterowania oświetleniem ulic, w oparciu o technologie TIK umożliwiającą m.in. regulację strumienia świetlnego, załączanie i wyłączanie oświetlenia, automatyczne pozycjonowanie oprawy w przestrzeni, przechowywanie i realizacja programu oraz zbieranie, przechowywanie i przesyłanie parametrów pracy opraw. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 153,84 (tony równoważnika CO2) (CI 34). Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej to 190,86 MWh/rok. Projekt będzie realizowany na terenie 10 miejscowości: Obice, Nida, Morawica, Lisów, Dyminy, Chmielowice, Brzeziny, Bilcza, Bieleckie Młyny.

Energooszczędne oświetlenie w gminie Nagłowice

Z kolei gmina Nagłowice przeprowadzi projekt pn. „Poprawa funkcjonalno-użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice”, którego wartość oszacowano na niemal 1,87 mln zł. Dofinansowanie z UE ma sięgnąć ponad 1,5 mln zł. Projekt zakłada wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED-owe oraz montaż opraw LED w miejscach niedoświetlonych, a także instalację dwóch lamp solarnych produkujących energię elektryczną z OZE. Zastosowane będą 954 sztuki opraw oświetleniowych o mocach od 50 do 130 W. Dzięki wymianie opraw oświetleniowych ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wyniesie 475,069 MWh/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 382,91 tony równoważnika CO2.

Projekt ten będzie realizowany na terenie 17 miejscowości. Będą to: Zdanowice, Zagórze, Warzyn Pierwszy, Warzyn Drugi, Trzciniec, Ślęcin, Rejowiec, Rakoszyn, Nowa Wieś, Nagłowice, Kuźnice, Jaronowice, Deszno, Cierno-Żabieniec, Chycza-Brzóstki, Caców, Brynica Mokra.

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w gminie Oleśnica

Gmina Oleśnica pozyskała dofinansowanie na przedsięwzięcie pt. „Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica”, którego wartość oszacowano na ponad 2,15 mln zł, a dofinansowanie ma wynieść nieco ponad 1,6 mln zł. Projekt polegać ma na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miasta i Gminy Oleśnica, a jego zakres obejmuje wymianę 703 opraw sodowych na oprawy typu LED, modernizację wysięgników, kompensatorów mocy biernej pojemnościowej, wymianę napowietrznej linii energetycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej i uruchomienie systemu zarządzania. Dzięki wymianie opraw oświetleniowych ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wyniesie 356,95 MWh/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 287,71 tony równoważnika CO2. Projekt będzie realizowany na terenie 11 miejscowości, do których należą: Wólka Oleśnicka, Wojnów, Sufczyce, Strzelce, Podlesie, Pieczonogi, Oleśnica, Kępie, Bydłowa, Brody Duże, Borzymów.

Gmina Połaniec i energooszczędne oświetlenie

Projekt pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Połaniec” ma być wart ponad 4 mln zł, a dofinansowanie unijne powinno sięgnąć niespełna 4 mln zł. Projekt zakłada wymianę istniejących opraw oświetleniowych, dowieszenie nowych opraw w miejscach niedoświetlonych oraz budowę dwóch latarni solarnych zasilanych z odnawialnych źródeł energii. W sumie zastosowanie znajdzie 1980 nowych opraw oświetleniowych o mocach od 30 do 146 W.

Dzięki wymianie oświetlenia ma się udać zaoszczędzić energię elektryczną w ilości 700,143 MWh/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 564,32 tony równoważnika CO2. Projekt będzie realizowany na terenie 19 miejscowości, do których należą: Zrębin, Zdzieci Stare, Zdzieci Nowe, Wymysłów, Winnica, Tursko Małe-Kolonia, Tursko Małe, Rybitwy, Ruszcza-Kępa, Ruszcza, Rudniki, Luszyca, Okrągła, Maśnik, Łęg, Kraśnik, Kamieniec, Brzozowa i Połaniec.

Wiślica i wymiana oświetlenia na energooszczędne

Ostatnią z gmin, z którymi podpisane zostały umowy jest Wiślica. Na jej terenie przeprowadzony zostanie projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności”. Wartość całkowita inwestycji to niespełna 2,6 mln zł, a dofinansowanie ma przekroczyć 2,2 mln zł.

Projekt zakłada modernizację 1041 opraw oświetleniowych oraz montaż pięciu lamp solarnych, a także systemów inteligentnego sterowania. Dzięki wymianie opraw oświetleniowych ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wynieść ma 629,94 MWh/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 507,74 tony równoważnika CO2.

Projekt będzie realizowany na terenie 21 miejscowości. Będą wśród nich: Aleksandrów, Wiślica, Wawrowice, Szczytniki, Szczerbaków, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Skorocice, Sielec, Ostrów, Łatanice, Kuchary, Koniecmosty, Kobylniki, Jurków, Hołudza, Górki, Gorysławice, Gluzy, Chotel Czerwony, Brzezie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. UMWŚ