Wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej

Wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej – projekt ustawy przyjęty

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało, że Rada Ministrów (RM) przyjęła projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Projekt został przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska. Według resortu nowe regulacje mają znacząco ułatwić wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej na Bałtyku oraz rozwój polskich firm z sektora gospodarki morskiej.

Wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej – wsparcie dla inwestorów

Dzięki rządowemu wsparciu dla elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na Bałtyku, zwiększy się udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w tzw. krajowym miksie energetycznym. Przewiduje się, że wsparcie dla inwestorów udzielane będzie na okres 25 lat. Po roku 2020 Polska, a także inne kraje członkowskie UE, zobowiązane są wytwarzać minimum 15% energii elektrycznej z OZE – zaznacza MKiŚ.

Morska energetyka wiatrowa to istotny krok w kierunku budowy bezemisyjnej energetyki. Mamy szansę zyskać miano lidera w rozwoju morskich farm na Bałtyku z prognozowanym potencjałem mocy zainstalowanej szacowanym w raporcie WindEurope nawet na 28 GW w 2050 r. Bałtyk ma bardzo duży potencjał, który w tej materii nie był wykorzystywany – podkreślił Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej zgodne ze strategią UE

Według MKiŚ, projekt ustawy wpisuje się w założenia, opublikowanej 19 listopada br., Strategii Unii Europejskiej na rzecz morskich odnawialnych źródeł energii, która zakłada bardzo ambitny i przyśpieszony rozwój morskiej energii odnawialnej w UE – wzrost mocy zainstalowanej w morskiej energetyce wiatrowej z obecnych 12 GW do 60 GW w 2030 r. oraz dwudziestopięciokrotny wzrost obecnej mocy – do 300 GW – w 2050 r.

Jak zaznacza resort, projektowana ustawa wprowadzi szereg usprawnień. Ma ona uprościć procedury administracyjne i prawne, skracając czas, w jakim inwestorzy mogą zrealizować inwestycje w morskie farmy wiatrowe. Ministerstwo przewiduje, że nowe przepisy zachęcą inwestorów i przyśpieszą proces transformacji polskiej energetyki.

W pierwszej fazie działania systemu, dla elektrowni wiatrowych o łącznej mocy wynoszącej 5,9 GW wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Resort zaznacza, że możliwość wejścia do tego systemu skończy się 30 czerwca 2021 r., a w kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji.

Wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej – szansa dla polskich firm

Przyjęty przez RM projekt ustawy zakłada, że inwestorzy zobowiązani będą do przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby realizacji morskich farm wiatrowych. To – wg MKiŚ – ogromna szansa dla polskich przedsiębiorstw, które będą częścią łańcucha dostaw usług i technologii niezbędnych dla funkcjonowania morskich farm wiatrowych.

Morska energetyka wiatrowa stwarza duże możliwości rozwoju również dla tradycyjnego przemysłu – stoczni, produkcji stali czy kabli. Wszystkie te sektory będą beneficjentami tego przedsięwzięcia – podkreśla Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE.

Wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej – pierwsze farmy w 2024 r.

Pierwsze farmy wiatrowe na polskim morzu mają się pojawić w 2024 r. i będą powstawać sukcesywnie aż do 2033 r. – zaznacza MKiŚ i dodaje, że okres funkcjonowanie pojedynczej farmy wiatrowej to ok. 25 lat i przez cały ten okres otrzymają one pełne wsparcie polskiego rządu. Zgodnie z „Polityką energetyczną Polski do 2040 r.”, za 20 lat na Bałtyku, w morskiej energetyce wiatrowej, ma być zainstalowanych od 8 do 11 GW mocy, a za 10 lat ma być to 5,9 GW.

Resort podkreśla też, że morskie farmy wiatrowe są od lat z powodzeniem eksploatowane w wielu państwach europejskich. Z energii wiatru na morzu korzystają m.in.: Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, czy Dania.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama

partner merytoryczny