Wykorzystanie paneli fotowoltaicznych

Wykorzystanie paneli fotowoltaicznych w KGHM

Wykorzystanie paneli fotowoltaicznych o mocy 400 Wp zakłada przyjęta przez spółkę KGHM Polska Miedź Koncepcja programowo-przestrzenna kolejnych projektów elektrowni fotowoltaicznych (EPV). Spółka KGHM, zaznacza, że jej program rozwoju energetyki przybiera wyraźne kształty.

Wykorzystanie paneli fotowoltaicznych – zwiększenie zainstalowanej mocy

Przyjęte dokumenty zakładają zwiększenie potencjału zainstalowanej mocy z 9,5 do 14,5 MW. Będzie to możliwe m.in. dzięki optymalnemu wykorzystaniu działek przeznaczonych pod inwestycję oraz użyciu paneli o dużej mocy (400 Wp) – tłumaczy KGHM.

Podkreślamy, że mimo pandemii cały czas pracujemy. Odnosi się to nie tylko do codziennej produkcji, ale także do prowadzenia strategicznych projektów. Rozwój fotowoltaiki jest kluczowy w naszym dążeniu do produkcji zielonej miedzi z wykorzystaniem zielonej energii – powiedział Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHM.

Spółka zaznacza, że trwające projekty fotowoltaiczne: Elektrownia fotowoltaiczna Piaskownia Obora oraz Zespół EPV HMG I-III są elementami strategicznego programu pn. „Rozwój Energetyki, w tym OZE”. Fundamentem programu jest m.in. pozyskanie czystej energii z elektrowni wiatrowych, zwiększenie produkcji z własnych źródeł gazowych oraz rozwój elektrowni fotowoltaicznych na własnych terenach KGHM.

Wykorzystanie paneli fotowoltaicznych – rozważane projekty

Elektrownia Fotowoltaiczna Piaskownia Obora to pierwszy z rozważanych projektów na terenie Kopalni „Piaskownia Obora”, stanowiący jednocześnie zmianę kierunku rekultywacji tego terenu. Przyjęta koncepcja zakłada zainstalowanie paneli o mocy 8 MW na obszarze ok. 16 ha. Ma to umożliwić wyprodukowanie 8,5 GWh czystej energii elektrycznej na potrzeby zlokalizowanych w pobliżu oddziałów KGHM (Zakłady Górnicze Lubin, Zakłady Wzbogacania Rud i Zakład Hydrotechniczny) – tłumaczy górniczo-hutnicza firma.

Zespół EPV HMG I-III to trzy odrębne lokalizacje na terenie oddziału Huta Miedzi Głogów. Zgodnie z przyjętą koncepcją, w elektrowni zostaną zainstalowane panele o mocy 6,5 MW na obszarze ok. 12 ha. Ma to pozwolić na wyprodukowanie 6,9 GWh czystej energii elektrycznej na potrzeby oddziału Huta Miedzi Głogów.

Wykorzystanie paneli fotowoltaicznych umożliwi redukcję emisji

Wykorzystanie paneli fotowoltaicznych, czyli realizacja elektrowni fotowoltaicznych ma każdego roku umożliwić redukcję emisji do środowiska: ponad 10 tys. ton CO2, ponad 9 ton związków siarki, ponad 9 ton związków azotu, a także niemal 4 tony tlenków siarki i niemal 0,5 tony pyłów.

Spółka przypomina, że zgodnie z obowiązującą w KGHM strategią, firma do 2030 r. połowę zapotrzebowania na energię chce pokryć z własnych źródeł, w tym z odnawialnych źródeł energii (OZE). To wolumen podobny do zasilenia w energię elektryczną ok. 600 tys. gospodarstw domowych.

Na podstawie media.kghm.com

rys. KGHM Polska Miedź

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny