Wykorzystanie energii słonecznej

Wykorzystanie energii słonecznej ze wsparciem

Gmina Włoszczowa podpisała z Zarządem Województwa umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców Gminy Włoszczowa” – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ).

Zadanie polegać będzie na montażu instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych, dzięki czemu możliwe będzie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) dla potrzeb indywidualnych budynków mieszkalnych w Gminie Włoszczowa.

Wykorzystanie energii słonecznej we Włoszczowej z dofinansowaniem

Energia wytworzona z instalacji OZE, które zostaną zamontowane dzięki dofinansowaniu, będzie wykorzystana na potrzeby własne obiektów.
Celem przedsięwzięcia jest zastąpienie konwencjonalnych paliw energią proekologiczną, przez co zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Instalacje fotowoltaiczne nie będą wyposażone w akumulatory, służące do magazynowania energii elektrycznej, a nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej zostanie zmagazynowany tymczasowo w sieci, skąd zostanie odebrany przez „producenta” w momencie gdy będzie tego potrzebował – informuje UMWŚ.

W ramach projektu na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych zostaną zamontowane 154 nowe kompletne zestawy instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz 221 kompletne zestawy instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej.

Wartość projektu pn. „Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców gminy Włoszczowa” opiewa na kwotę ponad 4,154 mln zł, a wysokość udzielonego dofinansowania to ponad 2,232 mln zł.

Na podstawie www.sejmik.kielce.pl

fot. sozosfera.pl

reklama