Wyczekiwane o zmiany w ustawie odległościowej

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS) zaapelowało o zmiany w tzw. ustawie odległościowej – poinformowało kilkanaście dni temu Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW). Stowarzyszenie podkreśla, że obecne przepisy hamują rozwój energetyki wiatrowej ze szkodą dla samorządów i inwestorów. Sprawiają one również, że w wielu gminach niemożliwa jest budowa obiektów mieszkalnych.

Stanowisko OPOS jednoznacznie wskazuje, że obowiązująca ustawa odległościowa jest niekorzystana dla jednostek samorządu terytorialnego, blokując jednocześnie zarówno lokalizację budynków mieszkalnych, jak i elektrowni wiatrowych. Z tożsamym apelem już od wielu miesięcy do ustawodawcy próbuje dotrzeć polska branża wiatrowa – zaznacza PSEW.

Zmiany w ustawie odległościowej konieczne bo wstrzymano inwestycje w energetykę wiatrową

– Od lat zwracamy uwagę na wadliwość tzw. ustawy odległościowej i podkreślamy rangę jej nowelizacji zarówno dla polskiego sektora elektroenergetycznego, jak i rozwoju samorządów – podkreślił Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.

Wprowadzenie restrykcyjnych przepisów dotyczących wymaganej minimalnej odległości pomiędzy turbiną, a gospodarstwem domowym całkowicie odebrało decyzyjność gminom i ich mieszkańcom w zakresie planowania przestrzennego – przekonuje PSEW.

– Naszym zdaniem plany zagospodarowania przestrzennego powinny być zgodne z kierunkiem rozwoju jednostek samorządu terytorialnego i przede wszystkim uwzględniać interesy mieszkańców, zachowując przy tym bezpieczną odległość – dodał prezes PSEW.

Stowarzyszenie zaznaczyło, że według specjalistów kluczem jest indywidualne podejście do lokalizacji wiatraków i jednostkowa analiza ukształtowania terenu czy mocy turbiny. Organizacja branżowa wylicza, że przepisy ustawy odległościowej zatrzymały, na różnych etapach, projekty lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 4,1 GW, w tym 3,4 GW z podpisanymi umowami przyłączeniowymi. Obecne regulacje całkowicie zatrzymały możliwość rozwoju energetyki wiatrowej, tym samym opóźniają realizację przez Polskę założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Zmiany w ustawie odległościowej przyniosą korzyści lokalnym społecznościom

– Nowelizacja ustawy odległościowej jest konieczna nie tylko ze względu na rozwój zielonej energii z wiatru, która jest dziś najtańszym źródłem energii elektrycznej w Polsce, ale także z powodu korzyści płynących dla lokalnych społeczności – przekonywał prezes Gajowiecki.

Przyrost mocy wiatrowych oznacza dodatkowe wpływy z podatków oraz znaczące pobudzenie rynku pracy w branży energetycznej i pokrewnych, m.in. transporcie i budownictwie – zaznacza PSEW. Dzięki nowelizacji ustawy gminy otrzymają szansę na wzrost lokalnego budżetu i inwestycje infrastrukturalne m.in. w sieć kanalizacyjną czy drogi.

– Jesteśmy przekonani, że planowana liberalizacja przepisów dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych uwzględni duże możliwości pozyskiwania energii z wiatru wraz z ambitnymi planami inwestycyjnymi – podkreśliła Kamila Tarnacka, wiceprezes PSEW.

Na podstawie biuro.mediacontact.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny