magazyn energii w Czernikowie

Wybudują magazyn energii w Czernikowie

Grupa Energa poinformowała, że rozpoczyna się proces budowy obiektu, jakim będzie magazyn energii w Czernikowie (woj. kujawsko-pomorskie), w pobliżu jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Inwestycja realizowana jest w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską (UE) projektu Smart Grid.

Dynamiczny rozwój źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji, oraz perspektywa szybkiego wzrostu liczby pojazdów elektrycznych rodzą konieczność wdrażania nowych rozwiązań, zwiększających elastyczność pracy sieci. System elektroenergetyczny powinien zostać przygotowany na znaczne i nagłe zmiany poziomu wytwarzanej i konsumowanej energii. Inteligenta sieć to taka, która dzięki mechanizmom elastyczności, jest w stanie dostarczyć odbiorcom energię o najwyższych parametrach jakościowych – mówi Alicja Barbara Klimiuk, prezes Zarządu Energi Operatora, spółki, która realizuje wspomniany magazyn energii.

Magazyn energii w Czernikowie powstanie w technologii baterii litowo-jonowych

Magazyn energii w Czernikowie wykonany zostanie w technologii baterii litowo-jonowych i będzie dysponować mocą 1 MW oraz pojemnością 2 MWh. W przybliżeniu jest to energia, która pozwala na zasilanie przez dwie godziny ok. 1000 gospodarstw domowych.

Grupa Energa zwraca uwagę, że spółka Energa Operator posiada już doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji, bowiem w 2016 r. w ramach projektu Lokalne Obszary Bilansowania, w okolicach Pucka wybudowano pierwszy w Polsce magazyn energii, którego celem jest stabilizacja pracy sieci.

Wybudują magazyn energii w Czernikowie w ramach projektu Smart Grid

Budowa magazynu energii w Czernikowie stanowi część projektu Smart Grid, dzięki realizacji którego w ciągu najbliższych lat powstanie pierwszy w Polsce kompleksowy system zarządzania siecią średnich napięć. Zastosowane w nim rozwiązania teleinformatyczne, takie jak moduł FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration), mają umożliwić szybsze zlokalizowanie miejsca oraz przyczyn awarii, a także – dzięki odpowiedniej automatycznej rekonfiguracji sieci – maksymalne ograniczenie liczby dotkniętych nią odbiorców.

Wartość projektu Smart Grid to ponad 240 mln zł, a koszty kwalifikowane wynoszą prawie 196 mln zł. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, uzyskał on dofinansowanie na poziomie 85%, czyli w wysokości ponad 166 mln zł.

Rośnie potencjał Czernikowa

W Czernikowie, gdzie rozpoczyna się budowa magazynu energii, działa już elektrownia fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 3,77 MW. Roczna produkcja energii elektrycznej w Czernikowie jest szacowana na poziomie 3,5 tys. MWh, co wystarcza na pokrycie zapotrzebowania ok. 1,6 tys. gospodarstw domowych. Instalacja składa się z blisko 16 tys. modułów – każdy o mocy ok. 240W, które zajmują powierzchnię ponad 22,5 tys. m2, co odpowiada wielkości kilku boisk do piłki nożnej. Jak podkreśla Grupa Energa – elektrownia jest przyjazna środowisku, gdyż nie zanieczyszcza powietrza i nie emituje hałasu.

Na podstawie media.energa.pl

fot. Grupa Energa

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny