Współpraca w zakresie OZE

Zyska środowisko, region, instytucje, firmy, ośrodki naukowe i młodzież, która będzie kształcona na odpowiednich kierunkach związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz energooszczędnym budownictwem. A wszystko dzięki zacieśnieniu współpracy pomiędzy Turyngią a małopolskimi podmiotami. Świętowanie 15-lecia partnerstwa Małopolski z tym niemieckim krajem związkowym stworzyło bazę dla dyskusji na temat kooperacji obu regionów w dziedzinie rozwiązań energetycznych przyjaznych środowisku.
 
Podczas wizyty w Erfurcie przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego zapoznali się z tamtejszą Izbą Rzemieślniczą, a także ofertą Centrum Doskonalenia Zawodowego i Centrum Kompetencyjnego Odnawialnych Energii. Przy okazji przekazali dyrekcji Izby propozycję współdziałania z Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego, działającym przy Politechnice Krakowskiej. Chodzi o prowadzenie wspólnych projektów z ośrodkami specjalizującymi się w promocji, opracowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązaniach energetycznych.
  
Małopolskie podmioty stawiają na współpracę w zakresie tworzenia centrów kompetencji energii odnawialnej, wymianę doświadczeń między firmami zajmującymi się budownictwem pasywnym i energooszczędnym oraz odnawialnymi źródłami energii. Partnerstwo z Turyngią ma również znaleźć przełożenie na międzynarodowe szkolenia i wizyty studyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych najnowszymi trendami w produkcji i wykorzystaniu energii odnawialnej.
 
Na podstawie: www.malopolskie.pl
Fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu