Współpraca w ramach KAWKI

Samorządy, sięgające po dotacje z Programu KAWKA deklarują, że zlikwidują 19 tys. węglowych źródeł ciepła!
 
26 listopada br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. prezesi 11 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (z Gdańska, Katowic, Kielc, Krakowa, Opola, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Torunia Warszawy i Wrocławia), które przystąpiły do Programu. W trakcie spotkania zawarto umowy o współpracy w ramach drugiej edycji Programu „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.
 
Pomiędzy wojewódzkie fundusze, które zdecydowały się na wdrożenie Programu w swoich regionach rozdysponowanych zostanie ponad 160 mln zł. Największe zainteresowanie Programem wykazują miasta na Śląsku, Mazowszu i w Małopolsce, a łącznie o wsparcie wystąpiło blisko 50 miast z 11 województw.
 
Z Programu mogą korzystać miasta, w których notowane są przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia powietrza, a kwota dofinansowania może wynieść nawet do 90% (udział dotacji z NFOŚiGW nie przekracza 45%) kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pozostałe środki – w formie bądź dotacji, bądź pożyczki – przyznawać będą poszczególne fundusze wojewódzkie.
 
Przedsięwzięcia, realizowane w ramach Programu, to przede wszystkim podłączanie do miejskich sieci ciepłowniczych budynków ogrzewanych dotychczas przy pomocy pieców węglowych lub przejście na ogrzewanie gazowe. Mieści się w tym także kompleksowa termomodernizacja budynków, w których dokonano wymiany źródła ciepła. W kilku przedsięwzięciach zaplanowano montaż kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody.
 
Program KAWKA to łącznie 800 mln zł zarezerwowanych przez NFOŚiGW oraz fundusze wojewódzkie dla samorządów chcących ograniczać zanieczyszczenie powietrza na swoim terenie. Pieniądze mają służyć zmniejszaniu narażenia ludności miast liczących do 10 tys. mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza (głównie pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu) w obszarach charakteryzujących się znacznymi przekroczeniami dopuszczalnych norm. Jednocześnie Program ma przyczyniać się do wzrostu efektywności energetycznej.
Warto dodać, iż podczas pierwszego naboru do KAWKI, NFOŚiGW podpisał umowy z 11 Wojewódzkimi Funduszami na łączną kwotę ponad 121 mln zł.

Partner Portalu

Partner Portalu