przy programie „Mój Prąd”

Współpraca przy programie „Mój Prąd”

Uregulowanie zasad współpracy i optymalizacja procesu składania wniosków w programie „Mój Prąd” będą efektami podpisanego 21. listopada br. porozumienia między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a pięcioma firmami z branży fotowoltaicznej (PV).

Ułatwienia i usprawnienia przy programie „Mój Prąd”

Dążymy do tego, żeby wnioskodawcy programu „Mój Prąd” jeszcze szybciej i sprawniej otrzymywali dotacje na przydomową fotowoltaikę, stąd pomysł wprowadzonego dla instalatorów PV ułatwienia. Podpisane porozumienie usprawni proces przyjmowania i oceny wniosków, co przyniesie korzyści naszym beneficjentom – wyjaśnił Piotr Woźny, prezes Zarządu NFOŚiGW.

Zgodnie z ustalonymi zasadami współpracy instalatorzy PV mają możliwość pakietowego przekazywania do NFOŚiGW – jednorazowo więcej niż 20 wniosków o dofinansowanie dla swoich klientów. Ponadto przed ich złożeniem będą wysyłać drogą elektroniczną dane wnioskodawców, co ułatwi Funduszowi planowanie pracy i wypłatę dotacji. Ma to przyspieszyć także ocenę dokumentów aplikacyjnych i ograniczyć formalności po stronie właścicieli domów.

Program finansowania mikroinstalacji „Mój Prąd”

Narodowy Fundusz podkreśla, że „Mój Prąd” jest prawdopodobnie największym w Europie programem finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych. To aż miliard złotych na rozwój przydomowych odnawialnych źródeł energii (OZE), np. niewielkich elektrowni słonecznych. Pierwszy nabór w ramach „Mojego Prądu” trwał do 21 października br. – W ciągu niespełna trzech miesięcy funkcjonowania programu zweryfikowaliśmy ponad 9 tys. wniosków, z czego do dofinansowania zakwalifikowaliśmy ponad 6,3 tys. na 32,7 mln zł – podkreślił uczestniczący w spotkaniu Artur Michalski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW.

Fundusz wypłacił już prawie 5,5 tys. dotacji na łączną kwotę 25 mln zł, a łączna moc wspartych instalacji wynosi ok. 34 MW. Dzięki tym instalacjom ilość możliwej do pozyskania energii wynosi ponad 30 GWh/rok. Inwestycje pozwalają na redukcję emisji CO2 na poziomie 24,5 ton rocznie, a wyprodukowana energia pozwoliłaby na pokrycie energetycznego zapotrzebowania ok. 12 tys. standardowych gospodarstw domowych (zgodnie ze statystykami GUS) lub na zasilenie ponad 100 tys. czajników elektrycznych. Umożliwiłaby także codzienne ładowanie przez rok ok. 2,5 mln telefonów komórkowych. Uzyskana redukcja emisji jest równoważna rocznej emisji ponad 20 tys. samochodów osobowych (przy rocznym przebiegu 10 tys. km).

Firmy współpracujące z NFOŚiGW przy programie „Mój Prąd”

Widzimy ogromny potencjał rozwoju i zapotrzebowanie na fotowoltaikę w Polsce, dlatego pracujemy nad kontynuacją programu „Mój Prąd” w formie preferencyjnych pożyczek dla spółdzielni mieszkaniowych. Wyprodukowana przez nie energia pokryje zapotrzebowanie na części wspólne i tym samym pozwoli uniezależnić się od wahań cen na rynku energii, co finalnie wpłynie na realne obniżenie rachunków dla mieszkańców – podsumował szef NFOŚiGW.

Dokument w zakresie ułatwienia wdrażania programu „Mój Prąd” podpisali Piotr Woźny, a ze strony firm fotowoltaicznych: Łukasz Górski, wiceprezes Zarządu Columbus Energy, Marek Wietrzyński, pełnomocnik Zarządu Soon Energy Poland, Piotr Kowalczewski, pełnomocnik, wiceprezes Zarządu Stilo Energy, Krzysztof Lichwiarz, prezes i Radosław Nowak, wiceprezes Zarządu Media Broker Group i Łukasz Fonfara, współwłaściciel Zielona-Energia.com Klimczyk, Fonfara.

Jednocześnie NFOŚiGW zaznacza, że planuje rozszerzenie tej formuły także o inne zainteresowane firmy z branży fotowoltaicznej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl