wybudują morskie farmy

Wspólnie wybudują morskie farmy na Bałtyku

PGE Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia i Enea łączą siły w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE) i wspólnie wybudują morskie farmy na Bałtyku. Wskazane koncerny energetyczne planują rozwijać cztery morskie projekty wiatrowe na Bałtyku, nadając tempo transformacji energetycznej w kraju. PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z Tauronem Polską Energią (Tauron) i Eneą warunkowe umowy sprzedaży udziałów w czterech spółkach projektowych, których zadaniem będzie pozyskanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę farm offshore w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim.

Umowy warunkowe zawarte – koncerny wspólnie wybudują morskie farmy

Morski wiatr napędzi polską energetykę zeroemisyjną. Cieszę, że spółki z udziałem Skarbu Państwa potrafią ze sobą współpracować przy tak ważnym projekcie, jak budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Powodzenie transformacji energetycznej bez tych działań mogłoby stanąć pod znakiem zapytania. Liczę na jak największy udział polskich firm w tym istotnym z punktu widzenia polskiej gospodarki przedsięwzięciu – podkreślił Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.

Wspólnie wybudują morskie farmy dostrzegając wartość sektora

PGE, Tauron i Enea przypomniały, że dostrzegając wartość sektora morskiej energetyki wiatrowej dla rozwoju polskiej gospodarki oraz zwiększenia stopnia bezpieczeństwa energetycznego Polski, podpisały list intencyjny 18 stycznia br., wyrażając tym samym wolę współpracy przy przyszłych projektach morskich farm wiatrowych.

Intencją listu podpisywanego w styczniu 2021 r. z Tauronem i Eneą było zacieśnienie współpracy koncernów energetycznych w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Dzisiaj ta intencja staje się faktem – wspólnie będziemy ubiegać się o stosowne pozwolenia i w kolejnych krokach rozwijać cztery projekty na Morzu Bałtyckim – trzy wspólnie z Eneą i jeden we współpracy z Tauronem. Pozyskanie kolejnych lokalizacji na Bałtyku i wspólny rozwój morskiej energetyki wiatrowej przyspieszy tempo transformacji energetycznej Polski – zaznaczył Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Firmy energetyczne podkreślają, że motywacją do podjęcia wspólnych działań jest uzyskanie efektu synergii przy podejmowaniu wspólnych inwestycji w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Wspólne działania pomiędzy spółkami są uzasadnione m.in. dużą konkurencją rosnącej liczby podmiotów chcących pozyskać pozwolenia lokalizacyjne i rozwijać energetyczne projekty wiatrowe na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Wspólnie wybudują morskie farmy, gdyż jest to kluczowe dla transformacji miksu energetycznego

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej ma kluczowe znaczenie dla osiągniecia naszych celów w zakresie transformacji miksu wytwórczego TAURONA. Zdajemy sobie sprawę, że bez farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, zastąpienie źródeł węglowych będzie praktycznie niemożliwe – mówi Artur Michałowski, p.o. prezesa Zarządu Tauron Polska Energia i dodaje: – Bałtyk ze względu na swoje doskonałe warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej, stał się miejscem rywalizacji największych światowych firm energetycznych. Wspólne działania polskich koncernów poprawiają naszą pozycję wyjściową w tej batalii i pozwalają z optymizmem patrzeć na jej wynik.

Grupa Enea mocno stawia na energetykę przyszłości, w tym morskie farmy wiatrowe. Wspólne działania i połączenie sił największych polskich grup energetycznych przy rozwoju offshore wind to właściwy kierunek. Dzięki podpisanej umowie zwiększamy nasze szanse na inwestycje w najefektywniejsze dziś źródła odnawialnej energii. Morze Bałtyckie daje nam ogromne możliwości rozwoju energetyki wiatrowej. Współpracując możemy lepiej wykorzystać ten potencjał, dzięki czemu Polska ma szansę zyskać miano lidera w rozwoju projektów offshore na Bałtyku – podkreślił Paweł Szczeszek, prezes Zarządu Enei.

Zgoda Prezesa UOKiK jedynym warunkiem zawieszającym umowy

Podpisane umowy są umowami warunkowymi – zaznaczają koncerny i dodają, że jedynym warunkiem zawieszającym dla obu umów przedwstępnych jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wniosek do Prezesa UOKiK-u o koncentrację spółki PGE z Eneą został złożony 5 lipca 2021 r., a wniosek o koncentrację spółki PGE z Tauron Polska Energia został złożony 28 października 2021 r. Aktualnie oba wnioski są procedowane przez urząd antymonopolowy.

Na podstawie nadesłanych informacji

fot. PGE

reklama

reklama

 

partner merytoryczny