Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł

Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w woj. lubelskim

W Lublinie, 6. maja br. odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych pięciu umów na wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (UMWL).

Jak podaje UMWL wśród beneficjentów dofinansowania na OZE znalazły się Tomaszów Lubelski, Kraśnik, Radzyń Podlaski oraz gminy Nałęczów i Parczew. Wartość zakontraktowanego w tych umowach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO) wynosi ponad 10 mln zł, a dzięki tym środkom w gospodarstwach domowych zamontowane zostaną m.in. panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.

– Inwestycje w odnawialne źródła energii cieszą się wciąż ogromną popularnością. Dlatego postanowiliśmy jako zarząd województwa zwiększyć środki na ten cel z pierwotnych 100 mln zł do ponad 186 mln zł. Dzięki temu wsparcie trafi do 76 gmin – podkreślił Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł w gminach Nałęczów i Parczew

Gmina Nałęczów dzięki pozyskanym środkom wdroży system zarządzania energią, zainstaluje kolektory słoneczne, piece na biomasę i panele fotowoltaiczne. Łączna liczba zamontowanych tego typu instalacji wynieść ma 351 sztuk. Wszystko w ramach projektu pn. „Eko-energia w Gminie Nałęczów – II etap”, którego wartość wyniesie blisko 4,5 mln zł (prawie 2,1 mln to środki europejskie) – zaznacza UMWL.

Ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne zainstalowane zostaną również w gminie Parczew. W tym przypadku zaplanowano montaż 411 instalacji, których zakup będzie możliwy dzięki projektowi pn. „Czysta energia w Gminie Parczew – solary”. Wartość przedsięwzięcia przekracza 4,2 mln zł, a wielkość wsparcia unijnego wyniesie 2,8 mln zł.

W powyższych projektach pomoc otrzymają mieszkańcy gmin, którzy wyrazili chęć udziału w tych przedsięwzięciach. Montaż instalacji solarnych i pieców w gminach ma się zakończyć najpóźniej 31 grudnia 2021 r.

Miasta Tomaszów Lubelski, Kraśnik oraz Radzyń i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł

„Odnawialne Źródła Energii w Mieście Tomaszów Lubelski” to tytuł projektu, dzięki któremu możliwy będzie montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, a także kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na potrzeby własne gospodarstw domowych w tym lubelskim mieście. Na realizację projektu Tomaszów Lubelski przeznaczył ponad 5,6 mln zł, z czego 3,1 mln zł to środki unijne. Jak podaje UMWL, dzięki tej kwocie zamontowanych ma zostać 467 różnego typu instalacji.

Z kolei Miasto Kraśnik przeznaczyło ponad 3,6 mln zł (prawie 1,7 mln zł stanowią środki europejskie) na realizację projektu pn. „Nowa energia dla Kraśnika III”. W ramach przedsięwzięcia zrealizowany ma zostać montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę (pellet). Tego typu instalacji OZE ma w sumie powstać 266 sztuk. Projekt przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował będzie usługi on-line dla mieszkańców.

Nowe instalacje fotowoltaiczne pojawią się również w Radzyniu Podlaskim. Jak podaje UMWL, miasto zrealizuje projekt pt. „Słoneczny Radzyń”, na który przeznaczy ponad 1,5 mln zł (ok. 412 tys. zł to środki unijne). Łączna liczba instalacji, które zostaną zamontowane na obiektach prywatnych wynieść ma 70 sztuk.

We wszystkich podpisanych umowach finalnymi beneficjentami środków europejskich są mieszkańcy gmin i miast, którzy będą bezpośrednio korzystali z OZE.

Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – duże zainteresowanie konkursami

Przy okazji UMWL informuje, że po ogłoszeniu w lipcu 2019 r. naboru na Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE wpłynęło, aż 210 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 569 mln zł. Alokacja na konkurs wynosiła tymczasem 100 mln zł. W celu zapewnienia dofinansowania możliwie największej liczby projektów Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył alokację do ponad 186,2 mln zł, dzięki czemu pieniądze trafią do 76 gmin. W kwietniu br. do dofinansowania wybrano 86 projektów.

Jednocześnie urząd marszałkowski dodaje, że w 2016 r. w ramach tego samego działania z RPO ogłoszony był jeden konkurs, w ramach którego złożonych zostało 315 wniosków o wartości ponad 1,1 mld zł. Z tego naboru realizowanych jest obecnie 197 umów na łączną kwotę dofinansowania z Unii Europejskiej wynoszącą ok. 560 mln zł.

Na podstawie www.lubelskie.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny