Wsparcie termomodernizacji szkół

Wsparcie termomodernizacji szkół w gminie Daleszyce

Budynki dwóch placówek oświatowych z gminy Daleszyce przejdą gruntowną modernizację energetyczną – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ). Umowę na unijne wsparcie termomodernizacji szkół (Szkoły Podstawowej w Brzechowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczecnie) podpisali Andrzej Bętkowski, marszałek i Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego oraz Dariusz Meresiński, burmistrz miasta i gminy Daleszyce.

Wsparcie termomodernizacji szkół w kwocie 1,1 mln zł

Marszałek Andrzej Bętkowski zaznaczył, że projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daleszyce” ma wartość ponad 2,2 mln zł, z czego 1,1 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej, i realizowany będzie w ramach działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zadanie obejmie: modernizację systemu grzewczego, docieplenie ścian zewnętrznych, stropów i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne – wylicza wicemarszałek Janik i dodaje: – Ta inwestycja pozwoli na oszczędności kosztów energii, ale również przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWŚ

Partner Portalu

Partner Portalu