Z efektywnością energetyczną

Wsparcie projektów związanych z efektywnością energetyczną

W środę, 20 kwietnia, Andrzej Bętkowski, marszałek i Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego podpisali kolejną transzę umów o dofinansowanie. Tym razem zawarto je z gminami Zagnańsk i Nowa Słupia, a ich przedmiotem jest wsparcie, w ramach instrumentu REACT-EU, projektów związanych z efektywnością energetyczną.

W ramach inwestycji w gminach Nowa Słupia i Zagnańsk zaplanowano m.in. kompleksową termomodernizację budynków, montaż instalacji fotowoltaicznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację oświetlenia na energooszczędne oraz systemów ciepłowniczych – podał Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ).

Projekty termoizolacyjne są niezwykle ważne ze względu na znaczne ograniczenie szkodliwych substancji emitowanych do środowiska, ale też na poprawienie funkcjonalności budynków użyteczności publicznej i zmniejszenie kosztów ich utrzymania. To projekty, na realizację których samorządy bardzo czekają – podkreśliła wicemarszałek Janik.

Przy okazji UMWŚ tłumaczy, że REACT-EU to unijne wsparcie dla regionów w okresie przejściowym między dwiema perspektywami finansowymi. Projekty realizowane w ramach REACT-EU muszą się zakończyć do grudnia 2023 r.

Jeden z projektów związanych z efektywnością energetyczną – termomodernizacja budynku szkoły w Jeziorku

Głównym celem naszego projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Nowa Słupia – mówił Andrzej Gąsior, burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia, podpisując umowę.

Jak wskazał UMWŚ, zakres prac do wykonania obejmuje m.in: modernizację instalacji c.o., docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację oświetlenia, a także montaż odnawialnych źródeł energii (OZE). Zaplanowany do realizacji zakres wpłynie na poprawę izolacyjności przegród budowlanych, charakteryzujących się dużą energochłonnością. Całkowity koszt projektu wyniesie niespełna 3,15 mln zł, zaś wartość dofinansowania to nieco ponad 2,67 mln zł. Inwestycja ma zostać zakończona do 31 grudnia br.

Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w gminie Zagnańsk

Jak poinformował składający podpis na umowie Wojciech Ślefarski, wójt Zagnańska, celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez kompleksową termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE.

W ramach inwestycji wykonane zostanie: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych oraz modernizacja instalacji c.o. Dodatkowo, w ramach projektu wymienione zostanie oświetlenie wewnętrzne oraz zainstalowane będą panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej z OZE. Projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie ograniczenia emisji CO2, gazów cieplarnianych, czyli ograniczenia szeroko pojętej niskiej emisji. Koszt całkowity inwestycji to ponad 2,66 mln zł, zaś wartość dofinansowania ogółem przekracza 2,244 mln zł. Inwestycja zostanie zrealizowana do 31 lipca 2023 r.

Finansowanie projektów związanych z efektywnością energetyczną

Obie inwestycje, zarówno w gminie Nowa Słupia, jak i w gminie Zagnańsk, wpisują się w cel szczegółowy Działania 12.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ), tj.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU”, gdzie przewidziano możliwość dofinansowania przedsięwzięć mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Fundusze zarezerwowane dla regionu świętokrzyskiego w ramach pierwszej transzy z instrumentu REACT-UE to 73,7 mln zł. Kwotę tę wprowadzono do nowej, 12 osi RPOWŚ – REACT-UE dla Świętokrzyskiego.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)