Zakup autobusów elektrycznych

Wsparcie na zakup autobusów elektrycznych

Gminy Łomianki i Kozienice oraz spółka MPK Świdnica otrzymają pomoc finansową ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wsparcia udzielono na zakup autobusów elektrycznych, które będą wykorzystywane w transporcie publicznym. W tych trzech miastach pojawią się po dwa „elektryki” wraz ze stanowiskami ładowania ich baterii.

Zakup autobusów elektrycznych ze wsparciem z programu GEPARD

Jak podaje NFOŚiGW, w Gminie Łomianki (woj. mazowieckie) dwa autobusy elektryczne mają zostać zakupione do końca sierpnia br. W tym terminie mają zostać także zainstalowane dwie stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Całkowity koszt przedsięwzięcia przekroczy 5,6 mln zł. Zasadniczą część wydatków ma pokryć dotacja z NFOŚiGW w kwocie niemal 2,6 mln zł. Umowę regulującą dofinansowanie projektu podpisano 23 maja br.

Z kolei Gmina Kozienice (woj. mazowieckie) zaplanowała nabycie dwóch elektrobusów oraz wybudowanie jednego stanowiska do ładowania akumulatorów do końca marca 2020 r. Całkowity koszt projektu wynieść ma niemal 4,6 mln zł. Wsparcie finansowe ze strony NFOŚiGW zostanie udzielone na dwa sposoby. Pierwszy z nich to dotacja w wysokości ponad 2,7 mln zł. drugi rodzaj pomocy to niskooprocentowana pożyczka w kwocie ponad 1,8 mln zł. Udzielenie tych potwierdziła umowa podpisana 24 maja br.

Autobusy elektryczne przy wsparciu NFOŚiGW, pojawią się także na Dolnym Śląsku w taborze Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Świdnica (MPK). Spółka ta zakupi dwa zeroemisyjne autobusy o napędzie elektrycznym. Wybudowane zostaną także trzy stanowiska ładowania elektrobusów. Koszt całkowity projektu sięgnie niemal 4,9 mln zł. Kwota dotacji z NFOŚiGW wyniesie ponad 2,9 mln zł. Dodatkowo Fundusz udzieli beneficjentowi niskooprocentowanej pożyczki w wysokości przeszło 1,9 mln zł. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano do końca marca 2020 r. Przekazanie środków potwierdziła umowa podpisana 27 maja br.

Inicjatywę wdrożenia elektromobilności w naszym mieście podejmujemy z entuzjazmem. Realizujemy ją, choć nie mamy takiego obowiązku ustawowego. Docelowo zamierzamy kupić dwanaście autobusów elektrycznych i stworzyć tyle samo stanowisk ładowania tych pojazdów, gdyż wierzymy, że ten kierunek zmian ma sens. Prawdopodobnie większość przedsiębiorstw komunikacji miejskiej będzie w najbliższym czasie rozwijać się w podobny, ekologiczny sposób. Działamy w harmonii z planami i strategią naszego głównego udziałowca – Gminy Świdnica – zapewnił po podpisaniu umowy Tomasz Kurzawa, prezes Zarządu MPK Świdnica.

Wymierny efekt ekologiczny

Wspomniane trzy projekty przyniosą wymierne zyski ekologiczne. Będzie to zmniejszenie hałasu, gdyż silniki elektryczne pracują cicho. Redukcji ulegnie również emisja tlenku azotu i – co szczególnie ważne –emisja pyłów PM 10 (o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów). Można oczekiwać również ograniczenia powstawania benzoapirenu. Ponadto we wszystkich trzech miastach nastąpi zmniejszenie emisji CO2. Pełny tzw. efekt środowiskowy zostanie osiągnięty przez Łomianki do końca 2020 r., a w przypadku Kozienic i Świdnicy – do końca 2021 r.

Udzielenie dofinansowań umożliwił program priorytetowy NFOŚiGW pn. „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny”.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. Mimzy z Pixabay