Z zakresu poprawy efektywności

Wsparcie na działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej

35 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej trafi na realizację 19 projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE), a 17,2 mln zł na inwestycję wynikającą z realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej. Umowy w tym zakresie podpisali Andrzej Bętkowski, marszałek, a także Renata Janik i Marek Bogusławski, wicemarszałkowie województwa, oraz przedstawiciele samorządów, które sięgnęły po środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPO). W wydarzeniu uczestniczył także przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś – dodaje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ). Zawarto także jedną umowę o dofinansowanie projektu rewitalizacyjnego.

Podpisujemy dziś 21 umów, w większości są to projekty związane z tzw. zieloną energią, czyli takie, które umożliwią ograniczenie emisji dwutlenku węgla i sprzyjają czystemu powietrzu – powiedział marszałek Bętkowski i dodał: – To jedne z ostatnich zadań i środków, jakimi dysponujemy w tej kończącej się perspektywie.

Unijne wsparcie na projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej

Unijne wsparcie na inwestycje poprawiające efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej (m.in. ocieplenie obiektu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, a także przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji i systemów wodno-kanalizacyjnych) różnym podmiotom, w tym gminom i jednostkom ochotniczej straży pożarnej (OSP).

Kto otrzyma dofinansowanie?

Wsparcie otrzymają: gmina Sobków („Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie” – 516 tys. zł), OSP w Krzczonowicach („Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Krzczonowicach” – 163 tys. zł), OSP w Wiązownicy Dużej („Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wiązownicy Dużej” – 297 tys. zł), gmina Łączna („Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka” – 718 tys. zł), gmina Osiek („Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek” – 3,3 mln zł) i gmina Złota („Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota” – 2,1 mln zł). Ponadto dofinansowanie pozyskały powiat buski („Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Budynek przy ul. Kopernika 6 i ul. Armii Krajowej 19 w Busku – Zdroju” – 1,2 mln zł), gmina Działoszyce („Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – remizy-świetlice na terenie gminy Działoszyce” – 3,3 mln zł oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – budynki OSP na terenie gminy Działoszyce” – 3,18 mln zł), a także gmina Słupia („Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słupia” – 2,22 mln zł).

Następne podmioty, które zrealizują inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej

Umowy o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej podpisali także przedstawiciele gmin: Oksa („Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oksa – etap II” – 4 mln zł), Bogoria („Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bogoria jako element zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym” – 1,19 mln zł), Klimontów („Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów – etap II” – 5,69 mln zł) i Imielno („Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” – 858 tys. zł), a także Wiślica („Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wiślica” – 718 tys. zł) i Nagłowice („Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” – 833 tys. zł) oraz Skalbmierz („Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Skalbmierz – etap II” – 1,45 mln zł) i Wodzisław („Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice” – 1,32 mln zł).

Z zakresu poprawy efektywności

Wśród beneficjentów znalazł się również powiat pińczowski (projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii” – wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 1,66 mln zł).

Nie tylko z zakresu poprawy efektywności energetycznej

Z kolei w ramach Osi priorytetowej 3 – Efektywna i Zielona Energia RPO, Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, gmina Ostrowiec Świętokrzyski zrealizuje projekt pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Koszt całkowity tego zadania to ponad 32 mln zł, a wartość przekazanego dofinansowania wyniesie 17,2 mln zł. Celem projektu jest ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez poprawę funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej oraz wsparcie zrównoważonej mobilności. Zakupionych zostanie 10 proekologicznych autobusów, powstanie także niezbędna infrastruktura.

Jak zaznacza UMWŚ, zaplanowano m.in. budowę stacji obsługi z warsztatami, wyposażeniem i myjnią, budynku administracyjno-dworcowego, placu postojowego, manewrowego i zajezdni. Zadanie obejmie także budowę dróg dojazdowych do bazy wraz z oświetleniem energooszczędnym oraz chodników, a także przebudowę skrzyżowań, i wykonanie buspasów. Projekt przewiduje ponadto wybudowanie obiektu park & ride oraz dwóch obiektów bike & ride, a także zainstalowanie inteligentnego systemu transportowego (zintegrowany bilet miejski/karta miejska), modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz budowę ścieżki rowerowej w części północnej obwodnicy miasta. Wykonana infrastruktura i zakupione autobusy będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x UMWŚ

reklama