Wodoryzacja Gospodarki

Planowany nabór wniosków w programie „Wodoryzacja Gospodarki”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że 3 czerwca br. zamierza uruchomić nabór wniosków w programie „Wodoryzacja Gospodarki” w zakresie innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. Nabór wniosków ma potrwać trzy miesiące i zakończyć się 2 września 2024 r.

Cele i budżet programu

Program wspiera zarówno prace badawczo-rozwojowe, jak i komercjalizację innowacyjnych rozwiązań i technologii różnych rodzajów jednostek transportowych napędzanych wodorem. Mają one przyczynić się do rozwoju danej branży oraz zwiększenia potencjału gospodarczego Polski. Według przekazanej przez NFOŚiGW informacji, budżet programu wynosi ok. 1,1 mld zł.

O programie „Wodoryzacja Gospodarki”

Adresatami programu są przedsiębiorcy – warunkiem udzielenia dofinansowania jest posiadanie w momencie wypłaty dofinansowania zakładu lub oddziału w Rzeczypospolitej Polskiej. O wsparcie ubiegać się mogą również jednostki sklasyfikowane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, prowadzące działalność naukową. Dofinansowanie otrzymać można na projekty B+R, dotyczące nowych lub modernizowanych jednostek zasilanych wodorem, zakończone minimum demonstratorem w skali 1:1. Wsparcie otrzymać można także na zwiększenie mocy produkcyjnych dla innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem, np. poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki. Dofinansowanie można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub dotacji i pożyczki łącznie.

W przypadku dofinansowania w formie dotacji, jej wysokość może sięgnąć wysokości maksymalnej intensywności pomocy publicznej wskazanej w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (DzU z 2023 r., poz. 2189).

W sytuacji, gdy dotacja nie stanowi pomocy publicznej, intensywność dofinansowania stanowić może do 85% kosztów kwalifikowanych. W przypadku dofinansowania w formie pożyczki, przyznane mogą być środki w wysokości różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych, a wartością dofinansowania w formie dotacji, udzielonej na to przedsięwzięcie. Jak zaznaczył NFOŚiGW, pożyczka może być udzielona wyłącznie na realizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym (na zwiększenie mocy produkcyjnych innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem).

Szczegółowe informacje o naborze i programie znaleźć można na stronie internetowej.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu