Wodociągi i instalacje fotowoltaiczne

Wodociągi i instalacje fotowoltaiczne

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (UMWP) poinformował, że podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pt. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III”.

Projekt będzie realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie (MPWiK), a jego wartość wynosi ponad 11 mln zł.

Wodociągi i instalacje fotowoltaiczne z dofinansowaniem

Projekt zakłada budowę elektrowni fotowoltaicznej na budynku administracyjnym MPWiK przy ul. Naruszewicza w Rzeszowie. Panele zostaną zamontowane na dachu i elewacji. W ramach przedsięwzięcia przewidziano także budowę naziemnej elektrowni fotowoltaicznej dla potrzeb Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Zwięczyckiej.

Energia elektryczna wytworzona przez instalacje fotowoltaiczne będzie w 100% wykorzystywana do prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej na potrzeby Zakładu Uzdatniania Wody oraz budynku MPWiK.

Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych to aż 773 tony równoważnika CO2, czyli będzie to czystsze powietrze. Energia będzie pozyskiwana w sposób naturalny – podkreślił Piotr Pilch, wicemarszałek województwa.

Przedsięwzięcie zyskało wsparcie w ramach III osi priorytetowej „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na podstawie www.podkarpackie.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

partner merytoryczny

 

partner medialny

reklama