Wielkopolska Platforma Wodorowa

Wielkopolska Platforma Wodorowa na start!

Chcemy być w awangardzie zielonego ładu – powiedział Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego podczas otwarcia inauguracyjnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Marszałek odniósł się w ten sposób do ambitnych planów Komisji Europejskiej dotyczących zapobiegania zmianom klimatu oraz gotowości Wielkopolski do działania w tym zakresie – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW).

Wielkopolska Platforma Wodorowa jako odpowiedź Wielkopolski na potrzebę rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Marszałek Woźniak podkreślił, że Wielkopolska jako region stara się dostrzegać, analizować i planować w swoich działaniach odnawialne źródła energii (OZE), jako element krajobrazu Wielkopolski najbliższej przyszłości. Przykładem pozytywnych zmian może być stopniowe zastępowanie pojazdów transportu zbiorowego tymi o napędzie hybrydowym i elektrycznym. Ta pozytywna zmiana odbywa się przy wsparciu funduszy unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO), pozostajacych w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Wodór jest bardzo obiecujący, dlatego, że jest bez wątpienia zielonym źródłem energii, a ogniwa wodorowe są stosunkowo prostymi urządzeniami. To technologia jutra, rozwijana już dziś przez wiodące gospodarki na świecie. Dlatego przyglądamy się uważnie temu procesowi, gdyż będzie to bardzo ważny sektor produkcji i przechowywania energii – podkreślił marszałek.

Wielkopolska Platforma Wodorowa – wręczone akty powołania

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, w którym 6 grudnia 2019 r. uczestniczył także Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, było okazją do wręczenia aktów powołania członkom Wielkopolskiej Platformy Wodorowej oraz przekazania wyróżnień i nagród w konkursach: „Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050” oraz „HydroGen – Wodorowe Pokolenie – Wielkopolska 2050” – podał UMWW.

Urząd marszałkowski podkreśla, że zmiany klimatyczne i podjęte zobowiązania strategiczne przez Unię Europejską i Polskę wymagają podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do zapobieżenia ewentualnym niekorzystnym zjawiskom gospodarczym, które mogą spowolnić rozwój regionu. Dlatego własnie Zarząd Województwa podjął decyzję o utworzeniu wielopłaszczyznowej platformy współpracy międzyśrodowiskowej biznesu, nauki, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych pod nazwą Wielkopolska Platforma Wodorowa. W założeniu ma ona sprzyjać efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz nisko- i zeroemisyjnej gospodarki.

Grudniowe spotkanie zainaugurowało prace Platformy, która działać będzie poprzez Zgromadzenie Ogólne oraz cztery Panele: Biznesu, Nauki, Liderów Samorządowych, Obywatelski – dodaje UMWW.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWW

fot. UMWW

reklama