Większa alokacja

15 lipca br. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w zasadach naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu. Modyfikacje wiążą się ze zwiększeniem alokacji w formie dotacji w kilku programach.
 
pieniądze
 
Największy przyrost dodatkowych środków zaproponowano dla programu „Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne” (z 300 tys. zł na 1,4 mln zł). Dla programu pn. „Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego” pula dostępnych środków wzrośnie z 1 mln zł do 1,15 mln zł, zaś w przypadku „Zakupu i montażu kolektorów słonecznych” – z 300 tys. zł do 375 tys. zł. Podwojono też alokację w programie „Zakup i montaż pomp ciepła”. W tej chwili wynosi ona 600 tys. zł. Niewiele więcej dodatkowych środków beneficjenci mogą spodziewać się w programie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne”. Pulę podniesiono jedynie o niespełna 5 tys. zł.
 
Na podstawie: www.wfosigw.pl

Partner Portalu

Partner Portalu