wiedza z zakresu OZE

Wiedza z zakresu OZE nagrodzona

Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie po raz czwarty zorganizował Wojewódzki Konkurs „Mistrz OZE” dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego. Uczniowie mogli zgłaszać się jako drużyny dwuosobowe.

Uczniowska wiedza z zakresu OZE nagrodzona w konkursie wojewódzkim

Zgłosiły się zespoły m.in. z Kołobrzegu, Stargardu, Szczecinka i Szczecina. W pierwszym etapie uczniowie przysłali 16 plakatów na temat „OZE vs. SMOG”. Prace miały na celu wskazanie możliwości zastosowania instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) jako rozwiązania alternatywnego, pozwalającego uniknąć zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami. Po merytorycznej i artystycznej ocenie plakatów wyłoniono grupę 12 finalistów.

Finał odbył się 29 maja br. Składał się on z dwóch części, liczących łącznie 40 zadań. Uczniowie rozwiązywali pytania testowe ogólnej wiedzy z zakresu OZE, ochrony środowiska i fizyki. Poruszono zagadnienia z dziedziny energetyki fotowoltaicznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej, techniki solarnej oraz produkcji ciepła ze spalania biomasy i biogazu. W drugiej części należało obliczyć zadania praktyczne lub rozwiązać zagadnienia problemowe. Wśród nich pojawiły się pytania o skutki smogu. Należało także wyjaśnić na czym polega to niekorzystne zjawisko. Z kolei obliczenia obejmowały zadania z zakresu połączeń szeregowych i równoległych paneli fotowoltaicznych, a także produkcji energii cieplnej, doboru ilości kolektorów i wydajności cieplnej urządzeń.

W przerwie konkursowej uczniowie mieli okazję odwiedzić szkolne pracownie praktycznej nauki zawodu. Po pracowniach oprowadzali uczniowie klasy II technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Podczas zwiedzania pokrótce opowiadali oni czym zajmują się na warsztatach, zaprezentowali budowę kolektorów próżniowych oraz omówili działanie pomp ciepła. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że podczas rozwiązywania arkusza finałowego, to właśnie tematyka pomp ciepła sprawiła młodzieży najwięcej problemów.

Starania uczniów zostały docenione atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi i dyplomami. W pracach komisji konkursowej wzięły udział: Agnieszka Raducka – organizator konkursu, Marta Turbo – dyrektor Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w zakresie energii odnawialnej w Ostoi oraz Aneta Krawiec – pedagog szkolny.

Laureaci konkursu wiedzy o OZE

Pierwsze miejsce w konkursie zajęli Jakub Świtoń i Mikołaj Wilczyński, reprezentujący Zespół Szkół nr 2 w Kołobrzegu. Drugie miejsce przypadło w udziale Annie Nadziejko i Gabrieli Długosz ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu. Natomiast na trzecim miejscu uplasowały się Weronika Adamiak i Weronika Ochał ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie

fot. Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie