OZE w zakładach produkcyjnych

Więcej OZE w zakładach produkcyjnych

Grupa CANPACK, producent opakowań, poinformowała, że zwiększa udział odnawialnych źródeł energii (OZE) elektrycznej wykorzystywanej w swoich działaniach.

OZE w zakładach produkcyjnych Grupy CANPACK

Firma zaznacza, że w 2019 r. 70% energii elektrycznej wykorzystanej w zakładach zlokalizowanych w Brzesku, Bydgoszczy, Dębicy, Tarnowie i Orzeszu pochodziło z odnawialnych źródeł energii.

Grupa zaznacza, że obecna umowa z dostawcą energii elektrycznej przewiduje, iż w 2020 r. całość energii wykorzystywanej w wyżej wymienionych zakładach, będzie posiadała gwarancje pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Podobna umowa została podpisana dla zakładu produkcyjnego w Scunthorpe (Anglia). Jednocześnie coraz więcej zakładów Grupy wyposażanych jest w instalacje fotowoltaiczne montowane m.in. na dachach fabryk.

Zrównoważony rozwój jest kluczowy dla Grupy CANPACK. Bierzemy odpowiedzialność za nasz wpływ na środowisko. Aby go zminimalizować ciągle ulepszamy nasze systemy oraz procesy produkcyjne. Ostatnio wdrożyliśmy w firmie nową politykę zrównoważonego rozwoju, opartą na trzech filarach: CARE, SUSTAIN, RECYCLE. Ważnym jej elementem jest ograniczanie naszego wpływu na zmiany klimatyczne m.in. przez dążenie do poprawy efektywności zużycia surowców i energii czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – powiedział Roberto Villaquirán, CEO Grupy CANPACK.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Grupę CANPACK

fot. Grupa CANPACK

reklama

 

partner merytoryczny