termomodernizują przedszkole

W Szczecinie termomodernizują przedszkole

Wymiana instalacji ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, docieplenie ścian – to część prac, które są aktualnie wykonywane w ramach termomodernizacji budynku przedszkola publicznego nr 9. Placówka ma już zmodernizowany dach oraz zamontowaną instalację paneli fotowoltaicznych – informuje Urząd Miasta Szczecin (UM).

W Szczecinie termomodernizują przedszkole wyposażone w fotowoltaikę

Jak podaje magistrat, zarówno remont dachu, jak i montaż paneli fotowoltaicznych odbyły się w ubiegłym roku. Docieplone zostały stropodachy, kompleksowy remont przeszło pokrycie dachowe, wymieniono rynny i rury spustowe oraz instalacja odgromowa. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach „Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin” – współfinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO). Koszt prac wyniósł 570 tys. zł brutto.

termomodernizują przedszkole

Zakończenie modernizacji dachu pozwoliło rozpocząć kolejny etap prac przy placówce. Na dachu zamontowana została instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 39,35 kWp. Koszt prac to 310 tys. zł brutto. Zakup i montaż paneli został zrealizowany w ramach programu pn. „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap II” dofinansowanego również w ramach RPO.

Termomodernizują przedszkole – prace do końca roku

Jak podaje UM, aktualnie w placówce realizowane są roboty związane z pełną termomodernizacją budynku. Obejmują one całkowitą wymianę instalacji ogrzewania, zimnej i ciepłej wody. Woda będzie mogła być ogrzewana m.in. dzięki zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej – zaznacza szczeciński magistrat. W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy wysokosprawny węzeł ciepła. Pracami objęta będzie również stolarka okienna i drzwiowa. Roboty budowlane obejmą także ściany zewnętrzne i ściany w gruncie, które zostaną docieplone. W ramach robót dodatkowych wyremontowane zostaną schody, wejścia do budynku, nawierzchnie, udrożniona zostanie także kanalizacja deszczowa. Do budynku zapewniony zostanie również dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Jak podaje UM, prace mają zakończyć się jesienią bieżącego roku, a ich koszt ma wynieść 3,98 mln zł brutto.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Szczecin

fot. UM Szczecin

reklama