W sprawie nowelizacji ustaw

W sprawie nowelizacji ustaw stanowisko zaprezentowało POBE

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) zaprezentowało swoje stanowisko w sprawie nowelizacji ustaw: Prawo energetyczne i o odnawialnych źródłach energii, które organizacja skierowała do premiera.

System opustów fundamentem rozwoju energetyki prosumenckiej

Umożliwienie polskim gospodarstwom domowym produkcji własnej energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznej dało możliwość uniezależnienia się od szybko rosnących cen prądu. Poczucie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście finansowym stało się impulsem także do inwestycji w inne technologie, a szczególnie pompy ciepła – podkreśla POBE.

Porozumienie zaznacza też, że mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) wspierają efektywność energetyczną w budynkach i realizację celów klimatycznych naszego kraju. System rozliczenia prosumentów w bilansach rocznych zwany potocznie opustem stał się fundamentem rozwoju polskiej energetyki prosumenckiej, gospodarki, a także istotnym wsparciem dla programu „Czyste Powietrze” – dodaje POBE.

Stanowisko w sprawie nowelizacji ustaw – by utrzymać prosumenta do końca 2023 r.

W związku z powyższym, organizacje zrzeszone w porozumieniu branżowym postulują utrzymanie obecnego systemu rozliczania prosumentów do 31 grudnia 2023 r. zamiast zaproponowanej przez stronę rządową daty, jaką jest 31 grudnia 2021 r. „Brak odpowiednio długiego okresu przejściowego niesie za sobą szereg zagrożeń i wiele negatywnych konsekwencji dla rynku energetyki prosumenckiej” – wskazuje POBE. Najważniejszymi z nich są: nadmierny popyt na montaż mikroinstalacji w roku 2021 oraz krach rynku fotowoltaicznego w 2022 r. To możliwa redukcja dziesiątek tysięcy miejsc pracy, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz problemy dla polskich producentów zaangażowanych w lokalny łańcuch dostaw. Brak okresu przejściowego podważa zaufanie przyszłych prosumentów oraz beneficjentów programu „Czyste Powietrze” do technologii, jak i do twórców prawa – podkreśliła organizacja.

„Wydłużenie okresu przejściowego zapewni odpowiedni czas dla przygotowania się rynku do zmian oraz wypracowania odpowiednich rozwiązań szczegółowych dotyczących nowego systemu” – dodaje POBE.

Kto podpisał stanowisko w sprawie nowelizacji ustaw?

Stanowisko podpisały organizacje zrzeszone w porozumieniu branżowym, czyli: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe, Stowarzyszenie Polska Wentylacja, a także Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła oraz Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych. Ponadto wspomniane stanowisko podzieliły: Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji, a także Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS).

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl

reklama

partner merytoryczny

reklama

 

partner merytoryczny