w sprawie lokalizacji

Decyzja w sprawie lokalizacji zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla morskiej farmy wiatrowej

Wojewoda Pomorski wydał decyzję w sprawie lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II. To elektrownia wiatrowa należąca do firmy RWE.

Co powstanie na podstawie decyzji w sprawie lokalizacji infrastruktury przyłączeniowej?

Na podstawie wydanej decyzji, na terenie gminy Redzikowo, zbudowana zostanie lądowa stacja elektroenergetyczna razem z infrastrukturą techniczną, traktami światłowodowymi oraz przyłączem do stacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). Decyzja jest prawomocna i ostateczna.

– Budowa lądowej stacji elektroenergetycznej to jeden z kluczowych elementów infrastruktury przyłączeniowej F.E.W. Baltic II. Dzięki niej możliwy będzie przesył energii elektrycznej z morskiej stacji elektroenergetycznej na ląd i wprowadzenie tej energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Mówiąc obrazowo – dzięki tej infrastrukturze będziemy mogli przesłać zieloną energię wygenerowaną przez morską farmę wiatrową F.E.W. Baltic II do ok. 350 000 polskich gospodarstw domowych – powiedział Tomasz Kreft, Team Lead Consenting w RWE. W ostatnich tygodniach RWE zabezpieczyło dla projektu F.E.W. Baltic II decyzję środowiskową, a teraz także lokalizacyjną. Ta ostatnia obejmuje: lokalizację stacji lądowej oraz wprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej łączącej stację RWE z infrastrukturą PSE. Uwzględnia ona także budowę infrastruktury technicznej wraz z przyłączami zewnętrznymi, budynkiem technicznym stacji oraz drogami dojazdowymi.

Projekt w zaawansowanej fazie

Projekt morskiej farmy wiatrowej F.E.W Baltic II realizowany jest w odległości ok. 50 km od brzegu, w polskiej części Morza Bałtyckiego, na północ od Ustki. Obszar działań wynosi ok 41 km2. Jest to projekt w całości realizowany przez RWE. Zakończono również badania geofizyczne oraz wstępne geotechniczne dna morskiego, prowadzone przez polskich wykonawców. Projekt znajduje się na zaawansowanym etapie i oczekuje na dalsze decyzje administracyjne i pozwolenia.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu