Termomodernizacja z unijnym wsparciem

W Lubuskiem termomodernizacja z unijnym wsparciem

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (UMWL) podkreślił, że walcząc z epidemią koronawirusa nie ustaje w działaniach na innych polach, jednym z nich jest termomodernizacja z unijnym wsparciem. W Gorzowie Wielkopolskim, Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego podpisał 20. maja br. kolejne umowy na termomodernizację budynków oraz działania wspierające wymianę starych pieców. Jak zaznacza UMWL, zyska na tym środowisko przyrodnicze oraz Lubuszanie, którzy będą oddychali czystszym powietrzem. Zyskają też placówki oświatowe, bo znacznie obniżą koszty związane z utrzymaniem obiektów.

Termomodernizacja z unijnym wsparciem pomimo pandemii

Pomimo trudnej sytuacji pamiętamy o wielu innych problemach, które zobowiązani jesteśmy próbować rozwiązywać. Wszystkie dzisiejsze projekty wiążą się z ochroną środowiska. To są projekty, w których nie ma precyzyjnych granic. Jeśli całe MG-6 nie będzie dbać o środowisko, to czystego powietrza nie będzie też w Gorzowie. Jeśli w Żarach nie będzie skutecznej walki z kopciuchami, to w Zielonej Górze mieszkańcy też nie będą mieli czystego powietrza – mówił Marcin Jabłoński.

Pieniądze na wsparcie inwestycji pochodzą z Unii Europejskiej, a dokładnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. To nie pierwsze tego typu środki na działania proekologiczne, bo podobne konkursy ogłaszane są od wielu lat – zaznacza UMWL.

Termomodernizacja z unijnym wsparciem w gminach Żary i Międzyrzecz

Dzięki wsparciu gmina Żary zrealizuje trzy projekty. Pierwszy z nich pn. „Żary, zadbajmy o czyste powietrze!” jest warty łącznie ponad 2 mln zł. Pozwoli on na wymianę systemu ogrzewania w 111 lokalach mieszkalnych należących do gminy. Obecnie pracują tam stare piece o niskiej klasie, które zostaną zastąpione ciepłem sieciowym.

Pozostałe dwie inwestycje dotyczą działań z zakresu termomodernizacji. Remontu doczeka się ratusz w Żarach (1,45 mln zł) oraz pływalnia Wodnik (2,39 mln zł). Dzięki działaniom zwiększy się efektywność energetyczna budynków, co przełożyć się ma na mniejszą emisję do atmosfery. Redukcji ulegną również koszty ponoszone w związku z opłatami za ogrzewanie oraz oświetlenie – wskazuje UMWL.

Również Międzyrzecz postanowił uporać się z problemem zanieczyszczenia powietrza. W ramach działania pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych… ” (2 mln zł) chce zmniejszyć emisję CO2, wymieniając systemy grzewcze w 102 lokalach. To jeden ze sposobów samorządu na powstrzymanie degradacji ekosystemu – podkreśla UMWL i dodaje, że inicjatywa ma służyć również poprawie jakości życia oraz zdrowia mieszkańców Międzyrzecza.

Termomodernizacja z unijnym wsparciem – Gorzów Wielkopolski i powiat żarski

Kopciuchy nie należą do pożądanego elementu krajobrazu w Gorzowie Wlkp. – zaznacza UMWL i dodaje, że miasto podejmuje sukcesywne działania, zmierzające do pozbycia się nieekologicznych źródeł ciepła. W realizacji tego celu pomogą pieniądze unijne, które wsparły program „Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta…”. Tak samo jak w Międzyrzeczu oraz Żarach samorząd wymieni systemy ogrzewania w ok. 100 gospodarstwach domowych w obszarze objętym „Gminnym Programem Rewitalizacji Gorzów 2025+” i obszarze podwyższonego stężenia pyłów zawieszonych PM10 i benzo(a)pirenu. Likwidacji ulegną 194 piece kaflowe i dwa kotły węglowe. W zamian zamontowane zostaną niskoemisyjne dwufunkcyjne kotły gazowe – wskazuje urząd marszałkowski.

Z kolei Starostwo Powiatowe w Żarach za ponad 1,6 mln zł zmodernizuje Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach. Docieplone zostaną dach oraz ściany. W placówce pojawią się nowe drzwi i okna. Remont obejmie także instalacje wodno-grzewcze. W połączeniu z wymianą oświetlenia na systemy LED stworzy to bardziej proekologiczny budynek, który generować będzie znacznie mniej zanieczyszczeń atmosfery.

Na podstawie lubuskie.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)