OZE

Współpraca KGHM i Agencji Rozwoju Przemysłu w dziedzinie OZE

KGHM razem z Agencją Rozwoju Przemysłu podpisał list intencyjny. Dotyczy on współpracy w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz wsparcia transformacji energetycznej.

Współpraca w dziedzinie OZE może przyczynić się do redukcji śladu węglowego

Sygnatariusze listu mieli podkreślić możliwość szerokiej współpracy w zakresie inwestycji m.in. w OZE i magazyny energii. Poruszono także temat wspólnego zaangażowania w transformację energetyczną polskiej gospodarki oraz polskich przedsiębiorstw. Miałoby to przyczynić się do redukcji śladu węglowego oraz obniżenia cen energii. Skorzystałyby na tym także przedsiębiorstwa energochłonne, takie jak np. KGHM. Spółka podkreśliła, że wykonana w ubiegłym roku analiza śladu środowiskowego i węglowego dla produktów KGHM, takich jak katody, walcówki i drut Cu-OFE wykazała, że mają one ślad niższy od średniej globalnej. Analiza ta została wykonana przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

KGHM sukcesywnie zwiększa moc własnych źródeł fotowoltaicznych planując zarówno inwestycje na swoich terenach, jak i zakupy już wybudowanych instalacji funkcjonujących na terenie kraju. Wprowadzając farmy fotowoltaiczne do aktywów miedziowej spółki zabezpieczamy się przed zawirowaniami rynkowymi w sektorze energetycznym. Nabyte w ostatnim czasie instalacje zapewnią nam pokrycie około 2 proc. zużycia energii elektrycznej. Jednocześnie planujemy wizję dalszego rozwoju. Dobrym przykładem naszego zaangażowania jest podjęta właśnie współpraca z Agencją Rozwoju Przemysłu – powiedział Andrzej Szydło, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź.

Miedziowa spółka z powodzeniem wdraża projekty dotyczące transformacji energetycznej. Do 2030 roku wzrost udziału OZE w miksie energetycznym KGHM przyczyni się do znaczącego spadku emisji CO2. Pomogą w tym m.in. projekty elektrowni fotowoltaicznych przy Hucie Miedzi Głogów, Hucie Miedzi Cedynia, Zakładzie Hydrotechnicznym i na terenie Piaskowni Obora – dodał Piotr Krzyżewski, wiceprezes Zarządu KGHM ds. finansowych.

Jakie jeszcze korzyści może przynieść współpraca?

List intencyjny zakłada współpracę polegająca m.in. na analizie zasobów nieruchomościowych pod kątem ich wykorzystania przy inwestycjach czy poszukiwanie możliwości realizowania wspólnych projektów. Strony planują też prowadzenie dialogu z przedstawicielami administracji państwowej, instytucji Unii Europejskiej oraz organizacji branżowych na tematy związane z transformacją energetyczną.

Na podstawie media.kghm.com

fot. KGHM Polska Miedź

Partner Portalu

Partner Portalu