Uproszczone finansowanie OZE

Uproszczone finansowanie OZE

Opublikowane pod koniec zeszłego roku projekty Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu do 2030 r. (KPEiK 2030) zakładają znaczący wzrost mocy zainstalowanej w źródłach fotowoltaicznych już w 2020 r. – zaznacza firma Santander Leasing.

Rozszerzone i uproszczone finansowanie OZE

Wspomniana firma z sektora finansowego poinformowała, że w lutym br. rozszerzyła ofertę o finansowanie szerokiej gamy instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50kW i wartości nieprzekraczającej 300 tys. zł netto.

Powołując się na analizę SolarPower Europe, Santander Leasing wskazuje, że Polska znalazła się w czołowej piątce unijnych krajów o największym przyroście mocy w elektrowniach słonecznych w 2019 r. Przed nami znalazły się Hiszpania, Niemcy, Holandia i Francja. Głównym kryterium decydującym o znaczącym przyroście inwestycji w fotowoltaikę jest możliwość wsparcia finansowego dla tych inwestycji oraz ich rentowność. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) w latach 2010–2018 średni koszt 1 kilowatogodziny energii słonecznej spadł z poziomu 0,37 dolarów do 0,09 dolarów. Warto również nadmienić, że dyrektywa o odnawialnych źródłach energii (OZE) wyznacza nowy cel dla OZE na 2030 r. Miałaby ona wynieść 32% udziału z OZE w zużyciu energii finalnej w całej Unii Europejskiej (UE). Zdaniem Komisji Europejskiej (KE), powinno się to przełożyć na ponad 50% udział OZE w zużyciu energii elektrycznej, gdzie dominującą rolę będzie pełniła fotowoltaika razem z energetyką wiatrową.

Uproszczone finansowanie OZE – pożyczki i leasing

Zgodnie ze wskazaniami analityków rynku rozwój energetyki w Polsce, w tym rozwój fotowoltaiki jest silnie zależny od polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz zawirowań w polityce energetycznej. Nie zmienia to faktu, że wciąż doprecyzowywane jest otoczenie regulacyjne i z roku na rok warunki finansowania inwestycji w tym zakresie poprawiają się. Jesteśmy pewni co do tego, że rynek fotowoltaiczny będzie istotnym obszarem inwestycji w energetyce odnawialnej. Sprzyja temu także przyznana nam pod koniec zeszłego roku pożyczka EBOR w wysokości 340 mln zł (w ramach programu PolGEFF Leasing Framework), która ma na celu wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji energooszczędnych i pozytywnie wpływających na środowisko – podkreśla Daniel Mrozek, dyrektor departamentu partnerstwa strategicznego i marketingu w Santander Leasing.

Od lutego 2020 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą czy rolniczą mogą otrzymać od spółki atrakcyjne finansowanie, dostępne zarówno w formie pożyczki, jak i leasingu, niezależnie od miejsca montażu instalacji. Oferta zakłada udział własny klienta już od 10% wartości instalacji przy okresie finansowania sięgającym od 12 do nawet 72 miesięcy. Przedmiotem finansowania mogą być objęte instalacje fotowoltaiczne o mocy od 10 do 50 kW o łącznej wartości od 15 do 300 tys. zł netto.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Santander Leasing

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama

partner medialny