Związane z budową farm wiatrowych

UOKiK i decyzje związane z budową farm wiatrowych

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał dwie decyzje związane z budową farm wiatrowych w polskiej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Pierwsza dotyczyła Polskiej Grupy Energetycznej, a druga PKN Orlen. Jak zaznacza UOKiK, przedsiębiorcy otrzymali zgody na utworzenie wspólnych przedsiębiorców z zagranicznymi partnerami.

Dwie zgody związane z budową farm wiatrowych

Wykorzystanie polskiego obszaru morskiego do produkcji energii jest niezwykle istotne z punktu widzenia interesów polskich konsumentów i przedsiębiorców, a także ochrony środowiska. Wydałem dwie zgody na tego typu inwestycje z udziałem spółek skarbu państwa. Naszym zadaniem było zbadanie czy planowane transakcje mogą doprowadzić do ograniczenia konkurencji. Przeprowadzone postępowania wykluczyły taką możliwość – powiedział Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Pierwsza koncentracja

Jak zaznacza UOKiK, pierwsza koncentracja dotyczy utworzenia joint venture przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) oraz Ørsted Wind Power. Druga ze spółek jest częścią grupy kapitałowej kontrolowanej przez duński skarb państwa. Zajmuje się produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Wspólni przedsiębiorcy zostaną utworzeni w oparciu o istniejące już spółki, kontrolowane przez PGE: Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 i Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 – zaznacza urząd antymonopolowy. Obecnie ich działalność skupia się przede wszystkim na przygotowaniach do budowy dwóch morskich elektrowni wiatrowych położonych w wyłącznej strefie ekonomicznej Polski na Morzu Bałtyckim. W przyszłości spółki wybudują i będą użytkować te farmy – dodaje UOKiK.

Decyzja UOKiK w sprawie drugiej koncentracji

Druga koncentracja to utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez PKN Orlen oraz NP Baltic Wind. Partner polskiego koncernu należy do grupy kapitałowej Northland z siedzibą w Kandzie, która rozwija, buduje i eksploatuje źródła energii elektrycznej z wykorzystaniem czystych i zielonych technologii – podaje urząd antymonopolowy. Wspólny przedsiębiorca zostanie utworzony na bazie spółki Baltic Power, która obecnie jest samodzielnie kontrolowana przez PKN Orlen. Aktualnie prowadzi ona przygotowania do budowy morskiej farmy wiatrowej w wyłącznej strefie ekonomicznej Polski na Morzu Bałtyckim. W przyszłości będzie wytwarzała i wprowadzała do obrotu oraz energię elektryczną uzyskaną na tej farmie – zaznacza UOKiK.

Decyzje związane z budową farm wiatrowych zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył miliard euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Wydane decyzje są ważne przez dwa lata – wskazuje urząd antymonopolowy.

Na podstawie www.uokik.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

reklama

 

partner merytoryczny