Unijne środki na termomodernizację

Unijne środki na termomodernizację

Ponad 10,5 mln zł unijnego dofinansowania trafiło do gmin: Wojciechowice, Fałków, Końskie oraz Moskorzew – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ). Środki zostały przyznane na zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO) możliwa będzie termomodernizacja szkół, hal sportowych, świetlic wiejskich i obiektów kultury.

Łączna wartość projektów to ponad 17 mln zł. – Cieszymy się, że udało nam się jeszcze w tym roku zakontraktować te projekty, gdyż beneficjenci będą mogli szybciej ruszyć z ich realizacją – zaznaczył Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ. Dyrektor zaznaczył przy tym, że ostateczny termin wydatkowania środków z tej perspektywy budżetowej to rok 2023, jednak każdy z projektów może zostać zrealizowany wcześniej.

Unijne środki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Fałków i Końskie

Największe dofinansowanie – sięgające nieco ponad 4 mln zł – pozyskała gmina Fałków. W ramach wspartego projektu przeprowadzona zostanie kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych (w Fałkowie i Czermnie), hali sportowej w Fałkowie oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnie. Prace będą polegać na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, wymianie oświetlenia, montażu instalacji fotowoltaicznej, a także dociepleniu budynków oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

Z kolei ponad 3 mln zł wsparcia trafiło do gminy Końskie na termomodernizację dwóch skrzydeł Zespołu Parkowo-Pałacowego, na modernizację energetyczną Zespołu Placówek Oświatowych w Nieświniu wraz z salą gimnastyczną, a także Wiejskiego Domu Kultury w Kornicy. W ramach prac wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych i dachów, wymieniona będzie stolarka okienna i drzwiowa. Ponadto zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne, a modernizacja obejmie także system ogrzewania oraz kompleksową wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Gminy Wojciechowice i Moskorzew i unijne środki na termomodernizację

Gmina Wojciechowice natomiast otrzymała blisko 1,5 mln zł na termomodernizację szkoły podstawowej w Gierczycach, świetlicy wiejskiej w Bidzinach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowicach. Realizacja projektu ma wpłynąć na poprawę jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Całkowita wartość modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, wymiany oświetlenia na energooszczędne, montażu instalacji fotowoltaicznej, docieplenia budynków oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej to blisko 2,3 mln zł.

Jak podaje UMWŚ, wartość dofinansowania z RPO dla gminy Moskorzew to ponad 2 mln zł. Dzięki tym środkom możliwa będzie termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewiskach oraz w Moskorzewie. Inwestycja zakłada docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi, wykonanie nowej instalacji odgromowej, a także modernizację oświetlenia oraz wymianę źródła ciepła na piec opalany biomasą.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama