Unijne miliony na OZE

Unijne miliony na OZE w Rudzie Śląskiej

5,1 mln zł pozyskały władze Rudy Śląskiej ze środków unijnych na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE). Unijne miliony na OZE przeznaczone będą m.in. na wykonanie 170 ekoinstalacji w budownictwie jednorodzinnym. Poza tym z tych środków zrealizowane zostaną inwestycje w komunalnym budownictwie wielorodzinnym w dzielnicy Ruda. Proekologiczna instalacja powstanie także w budynku biblioteki przy ul. Kaczmarka 38 w Halembie, na budynku głównym PWiK, a także oczyszczalni ścieków Halemba – Centrum – wylicza Urząd Miasta Ruda Śląska (UM).

Unijne miliony na OZE w budownictwie jednorodzinnym

Jak zaznacza UM, najwięcej z pozyskanej kwoty, bo blisko 3,5 mln zł, stanowić będzie dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym. – Jest to drugi etap naszego programu. Przyznane nam pieniądze z Unii Europejskiej pozwolą na dofinansowanie 172 takich instalacji. Niebawem ogłosimy przetarg na dostawę i montaż tych urządzeń w budynkach, a następnie będziemy zawierali umowy z mieszkańcami określające prawa i obowiązki poszczególnych stron – tłumaczy Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.

Magistrat przypomina, że do tej pory w budownictwie jednorodzinnym, dzięki zdobytym środkom zewnętrznym, miasto dofinansowało montaż 51 instalacji OZE. Aktualnie rudzki magistrat przygotowuje się do III etapu tego przedsięwzięcia. Zgłosiło się do niego 195 osób, które chciałyby w swoich domach korzystać z energii odnawialnej. – Obecnie kończą się prace nad opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o dofinasowanie. Konkurs w tej sprawie ma być ogłoszony jeszcze w tym roku – informuje Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Unijne miliony na OZE w komunalnym budownictwie wielorodzinnym

Pozyskane właśnie przez miasto środki przeznaczone zostaną także na wykonanie instalacji OZE w komunalnym budownictwie wielorodzinnym. 36 kolektorów słonecznych zamontowanych zostanie na dachu budynku przy ul. Raciborskiej 10 w Rudzie. Wykorzystane zostaną one do podgrzania wody użytkowej. Koszt inwestycji wyniesie 350 tys. zł, z czego dofinansowanie sięgnie blisko 300 tys. zł. Kolejna inwestycja dotyczyć będzie budowy instalacji fotowoltaicznej na czterech budynkach przy ul. Szczęść Boże 62. Będzie to 56 modułów fototowoltaicznych, a dodatkowo zamontowana zostanie także pompa ciepła, która wykorzystana zostanie do podgrzania wody użytkowej. W całości przedsięwzięcie to kosztować będzie ok. 420 tys. zł, a wsparcie finansowe z Unii Europejskiej (UE) wyniesie ok. 345 tys. zł.

Kolejna instalacja OZE, która realizowana będzie ze wsparciem środków unijnych, dotyczyć będzie wykonania pompy ciepła w budynku biblioteki przy ul. Kaczmarka 38 w Halembie. Zastąpi ona dotychczasowe źródło ciepła, jakim jest kocioł węglowy. Zadanie warte jest ok. 145 tys. zł, a dofinansowanie z UE wyniesie ponad 120 tys. zł. Ostatnia z ekoinwestycji dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznej dla budynku, w którym mieście się siedziba Przedsiębiorstwa Wodociągowego i Kanalizacyjnego (PWiK), a także w oczyszczalni ścieków Halemba – Centrum. Wartość inwestycji to ponad 2,2 mln zł, przy dofinansowaniu na poziomie blisko 1 mln zł.

100 tys. zł oszczędności rocznie dzięki OZE

Magistrat podkreśla, że władze Rudy Śląskiej przywiązują dużą wagę do przedsięwzięć zakładających wykorzystanie OZE. W ciągu ostatnich pięciu lat w budynkach zarządzanych przez miasto zainstalowano ponad 1000 modułów fotowoltaicznych, które są w stanie wyprodukować ponad 200 MWh energii elektrycznej rocznie. Według UM, pozwala to zaoszczędzić ponad 100 tys. zł w skali roku.

Na tym jednak nie koniec, bowiem miasto nadal zamierza sięgać po środki unijne na instalacje produkujące zieloną energię. – W konkursie, który ma być ogłoszony jeszcze w tym roku, będziemy się starać o kolejne środki na przedsięwzięcia z zakresu OZE w budownictwie jednorodzinnym, a także zamierzamy wnioskować o pieniądze na instalacje fototowoltaiczne dla czterech placówek oświatowych – Miejskiego Przedszkola nr 42, Zespołu Szkół Muzycznych oraz dwóch szkół podstawowych – nr 2 i nr 16 – wylicza wiceprezydent Pierończyk.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska (UM

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)