Dofinansowanie projektów modernizacji energetycznej

Umowy na dofinansowanie projektów modernizacji energetycznej podpisane

Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz Renata Janik i Marek Bogusławski, wicemarszałkowie województwa podpisali z przedstawicielami samorządów i ochotniczych straży pożarnych (OSP) umowy na dofinansowanie projektów modernizacji energetycznej.

Dzisiaj podpisujemy preumowy i umowy na projekty związane z pracami termomodernizacyjnymi, rewitalizacyjnymi oraz oszczędnym gospodarowaniem energią elektryczną, która wynika z modernizacji oświetlenia ulicznego. To są programy bardzo wartościowe, zakładające zarówno oszczędności w wydatkowaniu publicznych pieniędzy poprzez obniżenie rachunków za ogrzewanie czy oświetlenie ulic w świętokrzyskich gminach, jak i stawiające na poprawienie stanu naszego środowiska naturalnego – podkreślił marszałek Bętkowski.

Dofinansowanie projektów modernizacji energetycznej z RPO

Wsparcie zostało przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO), a dzięki udzielonej pomocy finansowej ma się udać przeprowadzenie prac związanych z ociepleniem budynków użyteczności publicznej w Szydłowie, Ożarowie i powiecie ostrowieckim oraz w remizach strażackich w Krzczonowicach i Wiązownicy Dużej, a w gminie Sitkówka-Nowiny pojawić ma się również nowe, energooszczędne oświetlenie.

Gratuluję dobrych, prawidłowo skonstruowanych i przemyślanych wniosków o uzyskanie dofinansowania. Cieszę się, że państwa małe ojczyzny zmieniają się, pięknieją, stają się bardziej nowoczesnymi i bezpiecznymi miejscami – podkreśliła wicemarszałek Janik. Natomiast wicemarszałek Bogusławski zauważył, że przyznane fundusze z Unii Europejskiej pozwolą na poprawę wizerunku gmin, komfortu życia mieszkańców oraz – w przypadku strażnic – warunków pracy świętokrzyskich służb pożarniczych.

I tak, gmina Sitkówka-Nowiny otrzymała 1,1 mln zł na modernizację oświetlenia ulicznego. Wymienionych zostanie ponad 500 lamp na nowoczesne oprawy, zmodernizowane będą szafy sterowania oświetleniem w Słowiku, Szewcach, Zagrodach, a także w Trzciankach i Sitkówce. Dzięki zmodernizowanemu oświetleniu gmina rocznie powinna zaoszczędzić blisko 200 MWh energii elektrycznej.

Nie tylko ocieplenie budynków

Z kolei termomodernizację budynków użyteczności publicznej zaplanowano w miejscowości Małachów Kolonia 2 na terenie powiatu ostrowieckiego. Ocieplone zostaną placówka opiekuńczo-wychowawcza i budynek mieszkalny, a dofinansowanie wspomnianych projektów modernizacji energetycznej wyniesie ponad 1,3 mln zł.

Podobną kwotą dofinansowania z Unii Europejskiej zostanie wsparty samorząd Szydłowa, który zawnioskował o pieniądze na ocieplenie szkoły podstawowej w Szydłowie. Prace obejmować będą docieplenie stropodachu i ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także wymianę oświetlenia na LED-owe. Projekt zakłada również przebudowę systemów centralnego ogrzewania, a także montaż instalacji wykorzystującej powietrzną pompę ciepła.

Dofinansowanie projektów modernizacji energetycznej objęło także przedsięwzięcie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wzgórze” z Ożarowa. Pieniądze – w kwocie niemal 2,5 mln zł – przyznano na termomodernizację 12 budynków. W ramach projektu wykonane zostanie m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, a także wymiana okien (klatki schodowej i piwnic) i drzwi zewnętrznych,. Zaplanowano ponadto montaż nawiewników okiennych, a także modernizację systemu centralnego ogrzewania.

Dofinansowanie projektów modernizacji energetycznej obiektów OSP w Wiązownicy Dużej i Krzczonowicach

Dofinansowanie projektów modernizacji energetycznej trafi również do jednostek OSP w Wiązownicy Dużej i Krzczonowicach. Wiązowniccy strażacy na modernizację ogrzewania, oświetlenia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej otrzymali 305 tys. zł, a ich koledzy z podstaszowskich Krzczonowic dzięki pomocy finansowej w wysokości ok. 160 tys. zł będą mieli w swojej remizie nową instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Zyskają oni także ocieplone ściany, nowe szczelne drzwi, a ponadto zainstalowane zostaną też energooszczędne lampy i system fotowoltaiczny.

Na podstawie www.swietokrzyskie.pro

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)