Umowa o dofinansowanie projektu

Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie”

7 października br. pomiędzy Miastem Włocławek a Agencją Wykonawczą ds. Małych Przedsiębiorstw ENERGY CITES, z siedzibą we Francji zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie” – poinformował Urząd Miasta Włocławek (UM).

Umowa o dofinansowanie projektu w wysokości 60 tys. euro

European City Facility (EUCF) to inicjatywa finansowana z unijnego programu ramowego w zakresie badan naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, która ma wspierać samorządy lokalne w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii – tłumaczy UM.

Magistrat dodaje, że w naborze ogłoszonym wiosną br. udział wzięło 221 wnioskodawców z całej Europy, a wybrano 69 projektów. Wśród dofinansowanych jest także projekt złożony przez Włocławek – pn. „Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie”, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 60 tys. euro. Jego celem jest opracowanie koncepcji inwestycyjnej, pozwalającej na przyśpieszenie wdrożenia planów i działań w zakresie energii i klimatu.

Umowa o dofinansowanie projektu zawarta. Czas na opracowanie koncepcji

Jak tłumaczy UM, celem koncepcji jest dokładna analiza inwestycji planowanych przez Miasto w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych (PV) na budynkach publicznych i farm PV, a także wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania, monitoringu i zarządzania energią. Koncepcja ma również przeanalizować możliwość dekarbonizacji miejskiego systemu ciepłowniczego (obejmującego 70% mieszkańców miasta) oraz termomodernizacji budynków publicznych i mieszkalnych, pozostających w zasobach miasta i modernizacji oświetlenia ulicznego. Elementem koncepcji ma być także kwestia utworzenia klastra energetycznego, budowy sieci elektroenergetycznej, siłowni wiatrowych, elektrowni wodnej oraz rozbudowy systemu kogeneracji opartej na biogazie.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Reklama

Partner Portalu

Partner Portalu