Turbiny z dofinansowaniem

Inwestycja pn. „Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o łącznej mocy 40 MW” może liczyć na unijne dofinansowanie. 24 lipca 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą dotację dla tego projektu. Jego koszt przekracza 263 mln zł, z czego wsparcie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 40 mln zł.
 
W ramach przedsięwzięcia powstanie farma wiatrowa o łącznej mocy około 40 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą elektroenergetyczną. Farma będzie się składała z 20 turbin wiatrowych, które wyprodukują ok. 120 tys. MWh energii elektrycznej rocznie.
 
Inwestycja jest realizowana na terenie województwa pomorskiego, na terenie gmin Stegna i Nowy Dwór Gdański. Celem zadania jest m.in. produkcja „czystej energii”, przyczynienie się do niezależności energetycznej regionu oraz poprawa stanu środowiska. Realizacja inwestycji ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim.
 
fot. Farma Nowotna

Partner Portalu

Partner Portalu